لیست springer:The Geneva Risk and Insurance Review

مقاله انگلیسی با ترجمه Covid ‑ ۱۹: پیامدهای مربوط به مدیریت ریسک بیمه گر و بیمه پذیری ریسک ابتلا به بیماری همه گیر

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه اسپرینگر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 29  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   46000 تومان

مشاهده جزییات