اطلاعیه

لیست springer:Personal and Ubiquitous Computing

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا شاخص های خارج از ترازنامه برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری مفید هستند؟

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  55000  تومان

مشاهده جزییات