لیست springer:Human Systems Engineering and Design II

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه اسپرینگر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات