لیست springer:Environment Development and Sustainability

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکرد های حسابداری مدیریت نوآورانه برای پایداری تولید در شرکت های کوچک و متوسط

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 32 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده67000 تومان

مشاهده جزییات