لیست sciencePG:International Journal of Engineering Management

مقاله ترجمه شده هزینه‌ یابی بر مبنای هدف، رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه sciencePG
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 14000 تومان

مشاهده جزییات