لیست JuniPer:Trends in Technical and Scientific Research

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیرات فرهنگی بر مذاکرات بین چینی ها و انگلیسی ها در زمینه آموزش عالی در انگلستان

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه JuniPer
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده19000  تومان

مشاهده جزییات