اطلاعیه

لیست Journal of Manufacturing Systems

مقاله ترجمه شده کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 22000 تومان

مشاهده جزییات