اطلاعیه

لیست International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

مقاله ترجمه شده شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات