اطلاعیه

لیست Futures

مقاله انگلیسی با ترجمه اخلاق کمی سازی یا کمی سازی اخلاق؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 37000   تومان

مشاهده جزییات