اطلاعیه

لیست European Journal of Paediatric Neurology

مقاله ترجمه شده نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  15000  تومان

مشاهده جزییات