اطلاعیه

لیست Emerald:Journal of Health Research

مقاله انگلیسی با ترجمه دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه نسبت به COVID-19: مطالعه ای در بین دانشجویان آموزش عالی در پرتغال

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده26000  تومان

مشاهده جزییات