اطلاعیه

لیست Auditing: A Journal of Practice and Theory Forthcoming

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 55 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 51   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات