اطلاعیه

لیست Applied Soft Computing Journal

مقاله انگلیسی با ترجمه برآورد اطلاعات ناقص در تصمیم گیری گروهی: چارچوبی از محاسبات دانه ای

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 39000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه انتخاب پروژه نفت در ایران: رویکردی ترکیبی MADM در یک محیط دارای عدم قطعیت

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات