پروپوزال روانشناسی : تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش رشد خود و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن

کد محصول: PRL107

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال روانشناسی : تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش رشد خود  و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۲۰ صفحه فایل word

اهداف پژوهش:

۱)تعیین مولفه‏‏های و محتوای پرسشنامه سنجش رشد خود در جامعه مشاوران.

 ۲)تعیین ساختار عاملی پرسشنامه رشد خود.

 ۳)تعیین میزان روایی پرسشنامه محقق ساخته.

 ۴)تعیین میزان پایایی پرسشنامه محقق ساخته

. ۵)تعیین تفاوت معناداری میزان رشد خود بین زنان و مردان.

 ۶)تعیین هنجار‏های مناسب برای پرسشنامه رشد خود