اطلاعیه

پروپوزال بررسی کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده درمراکز بهداشتی –درمانی شهر

کد محصول: PPZ61

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال پزشکی : بررسی کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده درمراکز بهداشتی –درمانی شهر

عنوان انگلیسی:

Aqualitative Assessment Of Urban Family Planning Facilities

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۲  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

۱-میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده به تفکیک مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدراست؟

۲-رابطه بین میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده باسطح تحصیلات فرد ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدراست؟

۳- رابطه بین میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده باطول دوره آموزشی فرد ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدراست؟

۴- رابطه بین میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده بارشته تحصیلی فرد ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدراست؟

۵-رابطه میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده باوضعیت استخدامی فرد ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدراست؟

۶-رابطه میزان کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده با سنوات خدمت فرد ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده چقدر است؟

سر فصل ها:

۱-۲-مقدمه و معرفی طرح:

۲-۲- تعریف عملیاتی واژه ها:

۳-۲-بررسی متون :

۴-۲- اهداف و فرضیات

** هدف (اهداف) اصلی طرح:

** هدف (اهداف) فرعی طرح:

** هدف (اهداف) کاربردی طرح:

** فرضیات (سوال تحقیق):

قسمت سوم – اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح ، انتخاب نمونه…

خلاصه روش اجراء طرح

۲-۳- طراحی تحقیق:

نوع مطالعه

روش نمونه گیری

جمع آوری داده ها

روش تجزیه وتحلیل داده ها

ملاحضات اخلاقی

۸-۳- پیش بینی زمان لازم برای اجرای کامل طرح:

قسمت چهارم: اطلاعات مربوط به هزینه ها

مراجع و رفرانس ها:

پرسشنامه دارد