اطلاعیه

پروپوزال بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از منشور حقوق بیمار

کد محصول: PPZ33

عنوان فارسی:

پروپوزال تکمیل شده پزشکی عمومی: بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار

عنوان انگلیسی:

The study of knowledge about patient’s rights in student of Mazandaran University of Medical Sciences, 20….

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۱  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱.       میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار چقدر است؟

۲.       میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار به تفکیک جنس چقدر است؟

۳.       میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار به تفکیک ترم تحصیلی چقدر است؟

۴.       میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار به تفکیک رشته تحصیلی چقدر است؟

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله:

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بررسی متون:

اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

فرضیات (یا سوالات تحقیق) :

جمعیت مورد مطالعه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح:

شیوه گردآوری اطلاعات:

 ابزار گردآوری اطلاعات:

جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و ماخذ: