پروپوزال بررسی میزان الودگی به شپش سر و عوامل موثر در آن در دانش اموزان ابتدایی

کد محصول:PPZ19

عنوان فارسی:

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان الودگی به شپش سر و عوامل موثر در آن  در دانش اموزان ابتدایی

عنوان انگلیسی:

study on prevalence of pediculosis  contamination and effective factors among the elementary schools’s students

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۲۰ صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

میزان شیوع  الودگی به شپش در  مدارس شهر چقدر است .

آیا میزان آلودگی به شپش سر با تحصیلات والدین ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با  جنسیت ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با پایه تحصیلی  ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با محل سکونت ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با وجود حمام در منزل ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با شغل والدین ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با وسایل شخصی ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با خوابیدن در اطاق مشترک ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با مربی بهداشت ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با رعایت بهداشت فردی  ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با نوع مو  ارتباط دارد

آیا میزان آلودگی به شپش سر با بعد خانوار ارتباط دارد

سر فصل ها:

محل اجرای طرح

نوع طرح

نوع مطالعه

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

) تعریف واژه ها

بررسی متون

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives)

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

الف) جمعیت مورد مطالعه:

ب) روش نمونه گیری

حجم نمونه

د) روش اجرای طرح:

ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳- جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

۴-۴) فهرست وسایل و موادی که باید از اعتبار این طرح از داخل یا خارج کشور خریداری شود :

منابع و مأخذ (Referenses

چکیده ای از طرح تحقیقاتی

خلاصه طرح در ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه

اهمیت مسئله و ضرورت انجام طرح: