پروپوزال بررسی شیوع ناهنجاری های آشکار مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده

کد محصول: PPZ15

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی شیوع ناهنجاری های آشکار مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده

عنوان انگلیسی:

incident of congenital disorders in newborn in

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۳  صفحه فایل word

سوالات پژوهش:

شیوع ناهنجاری های آشکار مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان …………  ایا شیوع بالایی نسبت به دیگر استان ها و مطالعات دارد؟

سر فصل ها:

۵-۲) معرفی طرح و بیان مساله:

۷-۲) بررسی متون

۸-۲) اهداف و فرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)

هدف کلی طرح (General objectives) :

اهداف اختصاصی طرح (Specific Objectives) :

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

۱-۳) خلاصه روش اجراء طرح (Summary of methodology) :

الف) جمعیت مورد مطالعه:

ب) روش نمونه گیری

د) روش اجرای طرح:

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

۳-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

منابع و مأخذ (Referenses