فرآیندهای پالایش نفت،گاز و مایعات گازی و بررسی منطقه های عسلویه و پتروپارس

کد محصول SH102

تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱  مقدمه
۱-۲  اهمیت فرآورشگاز در تأمین خوراک صنایع شیمیایی

فصل دوم: مختصری بر گاز از خام تا فراورده
۲-۱  معرفی انواع گاز
۲-۲  ذخایر زیر زمینی نفت وگاز
۲-۳  استخراج گاز
۲-۴  ترکیبات گاز طبیعی خام
۲-۵  مشخصات و مزیت های گاز طبیعی
۲-۶  فرآورش گاز طبیعی
۲-۷  گاز همراه با نفت
۲-۸  نم زدایی یا رطوبت زدایی

فصل سوم : واحد های بهره برداری
۳-۱  واحد های بهره برداری

فصل چهارم:  فرایند تولید و فرآورش نفت خام
۴-۱  چاهها و تفکیک کننده های سر چاهی
۴-۲  حذفCO2 و S
۴-۳  رطوبت زدایی و انواع آن
۴-۴  نمک زدایی و آب زدایی در کارخانجات نفت خام

فصل پنجم:  ایستگاه تقویت فشار گاز
۵-۱  ایستگاه های تقویت فشار گاز
۵-۲  فرایند تولید از چاههای گازی و تزریق گاز به میادین نفتی
۵-۳  کارخانه تزریق گاز
۵-۴  چاه تزریق گاز

فصل ششم:  کارخانه های فرآورش گازهای گنبدی
۶-۱  کارخانه های فرآورش گازهای گنبدی
۶-۲  سیستم فرآورش گاز
۶-۳  سیستم فرآورش مایعات هیدروکربنی

فصل هفتم:  پالایشگاههای مایعات گازی
۷-۱  پالایشگاههای مایعات گازی
۷-۲  کارخانه های  گاز و گاز مایع فعال در خوزستان
NGL 100
NGL 200
NGL 300
NGL 400
NGL 400 A
NGL 500
NGL 600
NGL 700 & 800
NGL 900
NGL 1000
NGL 1200
NGL 1300
NGL 1500
NGL 1600
پالایشگاه گاز مایع مارون
۷-۳  طرح آماک و شیرین سازی گاز ترش
۷-۴  طرح های آتی گاز و گازمایع

فصل هشتم: آشنایی با منطقه عسلویه و پتروپارس
۸-۱ مقدمه
۸-۲ منطقه عسلویه
۸-۲-۱  مکان و موقعیت
۸-۲-۲  محدوده و وسعت
۸-۲-۳  توسعه مناطق ویژه
۸-۳  پروژه های صنعتی عسلویه
۸-۳-۱  صنایع گاز
۸-۳-۲  صنایع پتروشیمی
۸-۳-۳  صنایع پایین دستی
۸-۳-۴  صنایع مختلط
۸-۴  اساس طراحی فازهای ۶ ، ۷ و ۸
۸-۴-۱  ظرفیت طراحی
۸-۴-۲  مشخصات خوراک
۸-۴-۳  مشخصات محصول
۸-۴-۴  وضعیت مرز بندی
۸-۴-۵  حداقل شرایط موردنیاز جهت بهره برداری
۸-۵   شرح عملیات فازهای ۶ ، ۷ و ۸
۸-۵-۱  سکو های سر چاهی
۸-۵-۲  خط لوله دریا
۸-۵-۳  تأسیسات ساحل
۸-۵-۳-۱  تأسیسات دریافت
۸-۵-۳-۲  جداکننده های فشار بالا
۸-۵-۳-۳  واحد نم زدایی
۸-۵-۳-۴  استخراج و تفکیک
۸-۵-۳-۵  سیکل تبرید پروپان
۸-۵-۳-۶  بوستر کمپرسور ارسال گاز
۸-۵-۳-۷  واحد تثبیت میعانات گازی
۸-۵-۳-۸  واحد بازیافت
۸-۵-۳-۹  واحد تصفیه آب ترش
۸-۵-۳-۱۰  واحد تصفیه LPG
۸-۵-۳-۱۱  مخازن ذخیره مایعات گازی
۸-۵-۳-۱۲  مخازی ذخیره
۸-۶  سیستم کنترل عملیات
۸-۷  انتقال گاز در خشکی
۸-۸  کنترل عملیات در ایستگاههای تقویت فشار
ضمیمه اول:  لغت شناسی
ضمیمه دوم:

منابع