نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن

کد محصول SH91

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان
I-I- مقدمه
I-II- گاز طبیعی در جهان
I-III- ذخایر و منابع
I-IV- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌کنیم؟
I-V- تکنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی
I-VI- سیمای صنعت گاز  ایران
I-VII- پالایشگاه گاز طبیعی در ایران
I-VII- سیستم انتقال گاز طبیعی

فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز
II-I- مقدمه
II-II- عمده مصارف گاز سنتز
II-III- روشهای تولید گاز سنتز

فصل سوم:  روش تولید گاز سنتز بطریق SMR
III-I- شرح کلی
III-II- مقدمه
III-III- تکنولوژی
III-IV- تولید گاز سنتز
III-V- سنتز متانول
III- VI- واحد تقطیر متانول
III-VII- سیستم بخار آب و میعان
III-VIII- خدمات و واحد خارج از شبکه

فصل چهارم: طراحی یک واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز
IV-I- مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR
IV-II- شرح فرآیند
IV-III- شرح عملیات
IV-IV- برآورد هزینه
جمع بندی و نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ