پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH39- سنتز و شناسایی کمپلکس های چند هسته ای آهن

کد محصول ُSH39

فایل WORD

110 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه 
1-1-آهن 3
1-2-خواص آهن 4
1-2-1-خواص مکانیکی آهن 5
1-3- تاثیرات زیست محیطی آهن 6
1-3-1- تاثیر آهن بر سلامتی انسان 6
1-3-1-1- وظایف آهن در بدن 6
1-4-ترکیبات آهن 6
1-4-1- اکسید ها و هیدروکسید ها 7
1-4-2-ترتیب پایداری اعداد اکسایش 7
1-4-2-1- اکسید آهن II 9
1-4-2-2- اکسید آهن III 9
1-4-3-کلرید ها و کلرید فریک 10
1-5-آلیاژ های آهن _کربن 10
1-6-بررسی اعداد کئوردیناسیون و ساختمان برخی کمپلکس های آهن 11
1-6-1- بررسی اعداد کئوردیناسیون آهن 11
1-6-1-1- عدد کئوردیناسیون 4 11
1-6-1-2-عدد کئوردیناسیون 6 12
1-7-برخی خصوصیات آهن با توجه به آرایش الکترونی 12
1-7-1- شیمی آهن
1-7-2- شیمی آهن
1-7-3- شیمی آهن
1-8- ایزوتوپهای آهن 15
1-9-کاربرد آهن 15
1-10- کمپلکس ها 16
1-10-1- انواع کمپلکسها 16
1-10-2-پایداری کمپلکس ها و عوامل موثر بر آن 17
1-10-2-1- بررسی پایداری ترمودینامیکی کمپلکس ها 17
1-10-2-1-1- عامل هایی که به ماهیت اتم مرکزی مربوطند . 18
1-10-2-1-1-1- اندازه ی اتم مرکزی 18
1-10-2-1-1-2-بار الکتریکی اتم مرکزی 18
1-10-2-1-1-3-بار موثر هسته اتم مرکزی 19
1-10-2-1-1-4- پتانسیل الکترودی کاهش استاندارد(EO) اتم مرکزی
1-10-2-1-1-5- انواع لیگاندها 19
1-10-2-1-2- عوامل موثر در پایداری ترمودینامیکی کمپلکس ها که به ماهیت لیگاند
مربوط هستند 19
1-10-2-1-2-1- ممانعت فضایی 19
1-10-2-1-2-2- قدرت بازی لویس لیگاند 20
1-10-2-1-2-3-نقش بی نظمی در پایداری کمپلکس ها 20
1-10-2-1-2-4- اثر کیلیت در پایداری کمپلکس ها 20
1-10-2-2- بررسی پایداری سنتیکی کمپلکس ها 21
1-11- سنتز و جداسازی کمپلکس های فلزات واسطه 22
1-11-1- روش بهره گیری از واکنش های جانشینی 23
1-11-2-روش بهره گیری از واکنش های اکسایش _کاهش 23
1-12- سنتر کمپلکس ها از راه واکنش جانشینی هسته دوستی در حلال آب
1-12-1- سنتز کمپلکس ها که تنها از یک نوع لیگاند حاصل می شوند
1-12-2-سنتز کمپلکس های مختلط 24
1-13- سنتز کمپلکس ها در حلال های غیر آبی 24
1-14-سنتز کمپلکس بدون استفاده از حلال 24
1-15-رنگ در کمپلکس ها 25
1-15-1- کمپلکس های آهن و اثر لیگاند در رنگ کمپلکس با استفاده از نظریه ی میدان بلور 27
1-16-اسید های آمینه 29
1-16-1- طبقه بندی اسید های آمینه 32
1-16-2- حلالیت اسیدآمینه در آب 37
فصل دوم : مروری بر کارهای صورت گرفته 
2-1-کارهای صورت گرفته 40
2-1-1-سنتز کمپلکس های سه هسته ای خطی کبالت II با اتصال لیگاند استات
2-1-2-سنتز کمپلکس چند هسته ای توسط پل ساز ازید 41
فصل سوم : بخش تجربی 
3-1- مشخصات مواد شیمیایی مورد نیاز 44
3-2-مشخصات دستگاه¬های مورد استفاده 45
3-3-روش سنتز کمپلکس ها 45
3-3-1- سنتز کمپلکس 45
3-3-2- سنتز کمپلکس 46
3-3-3-سنتز کمپلکس 47
3-3-4-سنتز کمپلکس 48
3-3-5-سنتز کمپلکس 49
3-3-6-سنتز کمپلکس 50
3-3-7-سنتز کمپلکس
3-3-8-سنتز کمپلکس
3-3-9-سنتز آهن استات
فصل چهارم : بررسی طیف های IR
4-1-مقدمه
4-1-1- طیف سنجی مادون قرمز
4-1-2-فرایند جذب مادون قرمز
4-1-3-موارد استفاده از طیف مادون قرمز
4-1-4-دستگاه طیف سنجی مادون قرمز
4-1-5-تهیه ی نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز
4-1-5-1- مایعات
4-1-5-2-جامدات
4-2-بررسی طیف های فرو سرخ ماده ی اولیه
4-2-1- بررسی طیف فرو سرخ 1و10 فنانترولین
4-2-2-بررسی طیف فرو سرخL- هستیدین
4-2-3-بررسی طیف فرو سرخL - آرژنین
4-3-بررسی طیف IR محصولات
4-3-1- بررسی طیف IR
4-3-2-بررسی طیف IR
4-3-3-بررسی طیف IR
4-3-4-بررسی طیف IR
4-3-5-بررسی طیف IR
4-3-6-بررسی طیف IR
4-3-7-بررسی طیف
4-3-8-بررسی طیف IR
فصل پنجم : بررسی طیف های UV/Visible
5-1- مقدمه
5-2-طیف مرئی- فرابنفش مربوط به ماده اولیه
5-2-1- طیف های مرئی فرابنفش مربوط به نمک آهن (III) نیترات 9 آبه
5-2-2- طیف های مرئی فرابنفش مربوط به نمک آهن (II) سولفات4 آبه
5-3-بررسی طیف های مرئی _فرابنفش محصولات
5-3-1- بررسی طیف مرئی _فرابنفش کمپلکس
5-3-2-بررسی طیف مرئی _فرابنفش کمپلکس
5-3-3-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس
5-3-4-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس
5-3-5-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس
5-3-6-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس
5-3-7-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس [
5-3-8-بررسی طیف مرئی _ فرابنفش کمپلکس
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری 
6-1- بحث و نتیجه گیری واکنش در کمپلکس های سنتز شده
6-1-1- بررسی واکنش آهن II)) سولفات با فنانترولین و پتاسیم اکسالات
6-1-2-بررسی واکنش آهن(II) سولفات با فنانترولین و سدیم آزید
6-1-3-بررسی واکنش آهن(II) سولفات با فنانترولین
6-1-4-بررسی واکنش آهن (II) سولفات با پتاسیم اکسالات و آرژنین
6-1-5-بررسی واکنش آهن III)) نیترات با سدیم آزید و هیستیدین با نسبت 1:1:1
6-1-6-بررسی واکنش آهن( III) نیترات با فنانترولین
6-1-7-بررسی واکنش آهنII)) استات با فنانترولین
6-2-خصوصیات کمپلکس های سنتز شده
6-3-نتیجه گیری
منابع
چکیده

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید