پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH37- طراحی برج های تحت فشار

کد محصول SH37

فایل WORD

135 صفحه

16000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول :
1.عملیات انتقال جرم 1
2.انواع تقطیر 4
3.عملیات سیستم نیمه پیوسته 8
4.خوراک مطلوب در برج 9
5. سیستمهای دو جزئی 10
6.عملیات تقطیر چند جزئی 10
7. سیستمهای تقطیر و فرعیات آن 13
8.فرعیات بر ج تقطیر 13
9.انواع جوش آورنده ها 13
10.تقطیر در خلا 18
فصل دوم :
1.قوانین مربوط به تعادل 21
2.فشار بخار اشباع 21
3.دیاگرام های فازی 26
4.نمودار تعادل در فشار ثابت 28
5.اثر فشار بر نمودار تعادل بخار- مایع در فشار ثابت 30
6.انحرافات مثبت از حالت ایده آل 31
7.مینیمم نقطه جوش در مخلوطهای هم جوش 32
8.انحلال پاره ای 33
9.مایعات نامحلول درهم – تقطیر به کمک بخار آب 35
10.ماکزیمم نقطه جوش در مخلوطهای هم جوش 36
11.متغیر های موثر بر روی ضریب اکتویته 38
فصل سوم : اصول مربوط به تقطیر مداوم
قوانین مربوط به تقطیر مداوم 40
مینیمم تعداد سینی ها 50
فصل چهارم : طراحی مکانیکی سینی ها 
1.طراحی مکانیکی سینیها 67
2.انواع سینی ها و کاربرد آنها 67
3.عملیات انتقال جرم بر روی سینی ها 71
4.طراحی سینی های کلاهک دار 76
5.موضوعات طراحی 77
6.آرایش سینی ها 80
7.زهکشی مایع 84
8.قطر برج 90
9.فاصله بین سینی ها و اندازه وفاصله سوراخ ها 92
10.افت فشار سینی خشک 92
فصل پنجم : برج تقطیراتمسفری (تحت فشار)
1.آنالیز نفت خام و اجزاء آن 94
5.روش محاسبه برای تعین مشخصات نفت خام 104
6.خواص عمومی اجزاء نفتی 110
7. میزان بازدهی محصول بالا سری 111
8. تقطیر محصولات 111
9. خواص محصولات 114
10 اساس طراحی فرآیند 114
11. تخمین شرایط عملیاتی برج 122
12. اولین محصول جانبی 122
13. محاسبات سینی بالایی 124
14. محاسبات مینیمم رفلاکس 126
15. تخمین دمای سینی پایینی در شرایط مینیمم رفلاکس 127
16. محاسبه قطر برج 130
17. مشخصات عمومی برجهای سینی دار 130
18. فواصل سینی ها از یکدیگر 131
20. سینی های غربالی 135
عملیات انتقال جرم : Mass transfer operation
در بسیاری از عملیات واحدهای صنعتی که مرتبــط به مــهنــدسی شیمی می باشد هدف اصلی تغییر دادن غلظت اجزاء موجود در محلول ها و مخلوط های مختلف و بدست آوردن فرآورده های جدید است از آنجا که در اکثر این عملیات ها حفاظت ماهیت شیمیایی اجزاء مورد نظر می باشد این تغییر غلظت در اثر واکنش شیمیایی ایجاد نمی شود بلکه از طریق تفکیک فیزیکی اجزای تشکیل دهنده آن محلول یا مخــلوط از یکدیگــر عــملی می گردد.
در اکثر پراسسهای شیمیایی عملیات انتقال جرم اهمیت زیادی دارد در این فرآیندها معمولاً خالص تر کردن یک ماده اولیه و تبدیل آن به فرآیندهای مختلف و یا تفکیک یک فرآورده نهایی از یک فرآورده جــنبی مورد نــظر می باشد در اینگونه موارد اعمال خالص کردن یا تفکیک به کمک عملیات انتقال جرم صورت می پذیرد. به عنوان مثال می توان به واحدهای مختلف موجود در یک پالایشگاه نفت اشاره کرد.
در هر یک از این واحدها، عملیات انتقال جرم باعث تصفیه مواد خام اولیه و یا تفکیک فرآورده های مختلف از یکدیگر می شود.
انتقال جرم به چند صورت انجام می شود :
1- انتقال جرم در اثر تماس مستقیم دو فاز مخلوط نشدنی:
در این حالت عملیات انتقال جرم بین دو فاز در این است که در حالتیکه تعادل ترمودینامیکی بین اجزای دو فاز برقرار است ترکیب اجزاء در فاز اول با ترکیب آنها در فاز دوم متفاوت می باشد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که در نتیجه تماس دو فاز غلظت اجزای موجود در هر یک از آنها تغییر کرده و به غلظت مربوطه به حالت تعادل نزدیک گردد و در نتیجه انتقال جرم بین دو فاز مذکور صورت گیرد.
در برخی از موارد نتیجه انتقال جرم بین دو فاز در حال تماس، ایجاد یک ماده خالص و این در حالتی پیش می آید که یکی از فازهای در حال تعادل تنها از یک جزء تشکیل شده باشد ولی معمولاً هیچیک از فازهای در حال تعادل خالص نبوده بلکه چندین جزء مختلف را در بر می گیرد به این جهت زمانی که دو فاز در تماس با یکدیگر درمی آیند، توزیع غلظت اجزاء بین دو فاز متفاوت از توزیع آنها در حالت تعادل خواهد بود. دور بودن دو فاز از حالت تعدال با یکدیگر منجر به برقرار شدن انتقال جرم بین فازها می گردد این انتقال جرم در اثر نفوذ کند مولکولها انجام می شود و در نتیجه غلظت اجزاء درفازهای در حال تماس بتدریج تغییر کرده سمت غلــظت مربوط بـه حالت تعادل میل می کند در نتیجه تفکیک اجزاء از هم صورت می گیرد.
چون هر ماده می تواند تنها سه حالت گاز، مایع، و جامد وجود داشته باشد بنابراین هر یک از دو فاز حال تماس ممکن است به حالت مایع، گاز و یا جامد باشد بدین ترتیب حالتهای زیر ممکن است پیش آید :
حالت گاز ـ گاز : که در این حالت گازها در اثر تماس مستقیم با هم مخلوط می شوند و یک فاز واحد را به وجود می آورد.
حالت گاز ـ مایع : انتقال جرم بین دو فاز مایع و گاز از طریق دادن گرما و یا گرفتن سرما انجام پذیر است در این دو فاز در حال تعادلند و در نتیجه وجود این تعادل، اجزاء به نسبتهای متفاوت بین دو فاز توزیع شده، از یکدیگر تفکیک می گردند این عمل انتقال جرم را تقطیر جزء به جزء یا به طور ساده تقطیر می نامند.
حالت گاز ـ جامد : چنانچه قسمتی از یک جسم جامد در اثر گرم کردن بدون تبدیل شدن به مایع به صورت بخار آید، فاز بخار حاصل و جامد باقی مانده هر یک شامل کلیه اجزاء تشکیل دهندة جامد اولیه خواهد بود با این تفاوت که نسبت اجزاء در آنها تغییر کرده است این عمل انتقال جرم بین فاز جامد و فاز گاز را تصعید جزء به جزء یا تصـعید می نامند.
حالت مایع ـ مایع : چنانچه انتقال ماده ای در اثر تماس دو فاز مایع نا محلول در یکدیگر صورت گیرد عمل انتقال. را استخراج از مایع گویند.
2- انتقال جرم بین دو فاز درون غشاء :
در این حالت انتقال جرم بین دو فاز تنها از طریق نفوذ مولکولی در داخل غشاء انجام می گیرد به طوری که مولکولهای بعضی مواد از داخل غشاء عبور می کند در حالیکه بعضی دیگر قـادر بـه گذشـتن نمی باشند و در اینجا هم حالت مختلف گاز ـ گاز، مایع ـ مایع، مایع ـ گاز، ... وجود دارد.
3- تماس مستقیم دو فاز مخلوط نشدنی :
در مواری که دو فاز مخلوط نشدنی مستقیماً در تماس هستند به علت مخلوط شدن سریع آنها، گرادیان غلظت اجزاء بین دو فاز به سرعت از بین رفته عمل نفوذ مولکولی متوقف می گردد از این جهت جز در حالتهای خاص اینگونه عملیات دارای کاربردهای صنعتی نمی باشد.
در مراحل بالا انتخاب مناسبترین روشهای تفکیک در عملیات انتقال جرم بستگی به نوع پراسس و همچنین هزینه ای که در بردارد. که مهمترین ضابطه برای انتخاب هزینه ای است که هریک از روشهای تفکیک دربردارند

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید