اطلاعیه

مقایسه روش های بهبود پایداری گذرا و ارائه روش ترکیبی

کد محصو.ل: BR178

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: پیشگفتار
چکیده
دورنما
شرح مختصری بر رساله

فصل دوم: پایداری سیستم قدرت
مقدمه
تاریخچه‌ی پایداری سیستم قدرت
انواع پایداری سیستم قدرت
پایداری زاویه‌ای رتور
پایداری ولتاژ و فروپاشی ولتاژ
پایداری میان مدت و بلند مدت

فصل سوم: پایداری گذرا
دید مقدماتی از پایداری گذرا
مدل کلاسیک ماشین سنکرون
معادله نوسان سیستم
معیار سطوح برابر
روش مستقیم لیاپانوف
عوامل موثر بر پایداری گذرا

فصل چهارم: روش‌های بهبود پایداری گذرا
مقدمه
روش رفع خطا با سرعت زیاد
معیار سطوح برابر و روش رفع خطا با سرعت زیاد
روش کنترلی جبرانگر سری – خازن سری
خازن سری و پایداری گذرا
روش مستقیم لیاپانوف برای طراحی خازن سری
کلید‌زنی خازن سری
معیار سطوح برابر و روش کنترلی خازن سری
روش کنترلی جبرانگر استاتیکی موازی
اثر کلید‌زنی ادمیتانس در سیستم قدرت
جبرانگرهای راکتیو استاتیکی موازی
جبران کننده استاتیکی موازی و پایداری گذرا
معیار سطوح برابر و جبرانگرهای راکتیو موازی
کلید‌زنی سریع دریچه بخار
دریچه‌های کنترلی برای اعمال روش
فرایند کلید‌زنی شیر بخار
معیار سطوح برابر و کلید‌زنی سریع توربین بخار
مقاومت‌ترمزی
مقدمه
شرایط کلیدزنی مقاومت‌ترمزی
محاسبه‌ی زاویه آتش تریستورها برای کلیدزنی مقاومت‌ترمزی
تأثیر مقاومت‌ترمزی بر پارامترهای الکتریکی سیستم
محدودیت حرارتی مقاومت‌ترمزی
معیار سطوح برابر در روش کنترلی مقاومت‌ترمزی
روش کنترلی حذف ژنراتور
حذف ژنراتور و پایداری گذرا
انتخاب مناسب‌ترین واحد تولیدی برای حذف
تعیین زمان مناسب برای حذف
تعیین مقدار کاهش توان
معیار سطوح برابر و حذف ژنراتور
روش کنترلی ترکیبی مقاومت‌ترمزی – حذف ژنراتور
زمان اعمال روش ترکیبی
مزایای روش ترکیبی مقاومت‌ترمزی – حذف ژنراتور

فصل پنجم: شبیه‌سازی و مقایسه‌ی روش‌های بهبود پایداری گذرا
مقدمه
مشخصات سیستم مورد مطالعه
نتایج شبیه‌سازی روش‌های پیوسته کنترلی
روش کنترلی رفع خطا با سرعت زیاد
روش کنترلی جبرانگر استاتیکی خازن سری
روش کنترلی جبرانگر موازی توان راکتیو‌
نتایج شبیه‌سازی روش‌های گسسته کنترلی
روش کنترلی مقاومت‌ترمزی
روش کنترلی حذف ژنراتور
روش ترکیبی مقاومت‌ترمزی – حذف ژنراتور
مقایسه‌ی روش‌های بهبود پایداری گذرا

فصل ششم: طراحی کنترل‌کننده‌ی مقاومت‌ترمزی – حذف ژنراتور برای بهبود پایداری گذرا مبتنی بر منطق فازی
مقدمه
روش‌های کلاسیک پیش‌بینی زاویه رتور
پیش‌بینی زاویه رتور با سیستم هوشمند فازی
سیستم فازی
طراحی سیستم فازی با استفاده از جدول جستجو
پیش‌بینی فازی
پیش‌بینی زاویه رتور با استفاده از منطق فازی
کنترل‌کننده‌ی فازی برای روش ترکیبی مقاومت‌ترمزی – حذف ژنراتور
روش ترکیبی با کنترل‌کننده فازی

فصل هفتم
خلاصه
پیشنهادات
مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.