بررسی و طراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ

کد محصول BR347

تعداد صفحات: ۴۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه
مبدل گرمایی                       ۱
نقش مبدلهای حرارتی                   ۲
خطوط انتقالVSC راهی به آینده                   ۲
از گرمای درون                   ۴
انرژی گرمایی  زمین و کاربردهای آن              ۱۰
نیروگاههای جدید حرارتی با سیستم انرژی پاک              ۲۱
نیروگاه های هسته ای                 ۲۵
سیستم های ذخیره ساز یخ                         ۲۷
تقسیم بندی مبدلهای گرمایی                   ۳۰

مبدلهای حرارتی  روش پینچ               ۳۸
منابع                          ۴۴