اطلاعیه

طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

کد محصول BR346

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – پیشینه پژوهش
۱ -۱ آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن
۱-۱-۱ بینایی و اتوماسیون کارخانه
۲-۱-۱ بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین
۳-۱-۱ پارامترهای مقایسه ای
۴-۱- ۱ ملاحظات اقتصادی
۲-۱ کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی
۱-۲-۱ کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها
۲-۲-۱ کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات
۳-۲ -۱ طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات
۵-۲-۱ تکنیکهای سه بعدی (۳-D)
۴-۲ -۱ کاربرد در سایر تولیدات غذایی
۶-۲-۱ نتیجه استفاده از سیستم های بینایی ماشین در کشاورزی
۳-۱ طرح یک خط مکانیزه تولید تخم مرغ
۱-۳ -۱ اجزاء یک مرغداری مکانیزه به همراه بخش بسته بندی
۱-۱-۳-۱ مرحله تولید شامل دو قسمت است
۲-۱-۳ -۱ مرحله شستشو
۳-۱-۳-۱ مرحله درجه بندی
۴-۱-۳-۱ مرحله بسته بندی

فصل دوم – مواد و روشها
۱-۲ مفاهیم اولیه پردازش تصویر
۱-۱-۲ پیکسل

۲-۱-۲ پنجره
۳-۱-۲ مکان پیکسل
۴-۱-۲ سطح خاکستری

۵-۱-۲ خطای کوآنتایز کردن
۱-۵-۱-۲ خطای اندازه گیری
۶-۱-۲ هیستوگرام
۱-۶-۱-۲ ایجاد هیستوگرام
۲-۶-۱-۲ مشخصات
۷-۱-۲ سیستم های رنگی RGBو CMYB
۲-۲ پردازش های اولیه ماشین بینایی
۱-۲-۲تبدیل تک متغیره
۱-۱-۲-۲ عملگر همانی
۲-۱-۲-۲ عملگر معکوس
۳-۱-۲-۲ عملگر حد آستانه
۴-۱-۲-۲ سایر اپراتورها
۲-۲-۲تبدیل دو متغیره (جفتی)
۱-۲-۲-۲ جمع تصاویر
۲-۲-۲-۲ تفریق تصاویر
۳-۲-۲-۲ ضرب تصاویر
۳-۲-۲ کونولوشن تبدیل ناحیه ای
۳-۲ طراحی سیستم
۱-۳-۲ سیستم ماشین بینایی
۲-۳-۲پردازش تصویر
۱-۲-۳-۲ مرحله پروجکشن کردن تصویر(محدود کردن تصویر به محدوده تخم مرغ)
۲-۲-۳-۲ پیدا کردن ناحیه مورد علاقه Region of interest
۳-۲-۳-۲ پیدا کردن مرز تخم مرغ
۴-۲-۳-۲ حذف نویز
۵-۲-۳-۲ تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ
۶-۲-۳-۲ تخمین وزن و حجم تخم مرغ

الگوریتم های پردازش تصویر
۱) مرحله پروجکشن کردن
۲) مرحله پیدا کردن ناحیه مورد علاقه
۳) مرحله پیدا کردن مرز تخم مرغ
۴) مرحله حذف نویز
۵) مرحله تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ
۶)تخمین وزن و حجم تخم مرغ

فصل سوم – نتایج و بحث
۱-۳ نتایج آزمایش سیستم

جدول ۳-۱ مقایسه حجم و وزن واقعی تخم مرغ با حجم و وزن محاسبه شده
۲-۳ پیشنهادات
نتیجه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.