بررسی تأسیسات الکتریکی شرکت جابون

کد محصول BR320

تعداد صفحات: ۲۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مشخصات عمومی کارخانه
قسمت های کلی کارخانه
فصل دوم
نحوه خط تولید و مراحل کار کارخانه
مقدمه
انواع تابلو و کاربرد
قسمتهای عمده یک تابلو
فرآیند تولید
فصل سوم
برآورد بار مصرفی و تأمین انرژی مورد نیاز
تخریب ضریب همزمان

فصل چهارم
محاسبه و طراحی سیستم روشنایی
مقدمه
کمیتهای اصلی روشنایی
لامپهای بخار جیوه
لامپهای فلوئورسانت
تصحیح ضریب قدرت
طراحی روشنایی داخلی
طراحی روشنایی خارجی
محاسبه روشنایی محوطه
فصل پنجم
کلیدهای اتوماتیک و فیوزها
مقدمه
طبقه بندی کلیدها
پریزهای برق
سیستم گرمایشی
فصل ششم
شناسایی و انتخاب سیم
شناسایی و انتخاب کابل
انواع کابل از نظر کاربرد
کابلهای فشار قوی      u>3500
کابل کشی داخل مراکز صنعتی
سینی و نردبان کابل
لوله کشی برق
جعبه تقسیم و قوطی کلید
حفر کانال خاکی
محاسبه سطح مقطع هادی ها
۱. تعیین مقادیر سیمها و کابلها بر اساس جریان مجاز
۲. تعیین مقادیر سیمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز
نمونه محاسبه فیوز انتخابی موتور و کابل تغذیه آن
نمونه محاسبه تابلوی موتوری موتورخانه   DPA
نمونه محاسبه کابل و فیوز مربوطه به تابلوی نیمه اصلی  MDP-1
فصل هفتم
تصحیح ضریب قدرت
خازنهای صنعتی
انواع تعدیل قدرت راکتیو روش محاسبه خازن مورد نیاز برای حذف توان راکتیو
محاسبه بانک خازنی کارخانه
محاسبه قدرت مصرفی کارخانه جهت درخواست ترانس
فصل هشتم
مقدمه
سیستم اتصال زمین
انواع الکترود های زمین
عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه ای
طرح سیستم اتصال زمین پروژه
خصوصیات زمین پروژه
شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن زمین کردن حفاظتی
فصل نهم
مقدمه
طراحی سیستم برق اضطراری
دیزل ژنراتور
مشخصات ژنراتور شرکت جابون
فصل دهم
مقدمه
طراحی سیستم تلفن مرکزی و دوربین مدار بسته
تلفن مرکزی
دوربین مدار بسته
فصل یازدهم
مقدمه
طراحی سیستم صوتی
انواع بلندگو از نظر کاربرد
جداول مهم برای انتخاب بلندگو
انتخاب تقویت کننده (آمپلی فایر)
زون بندی سیستم صوتی کارخانه
نمونه محاسبات سیستم صوتی مربوطه به شرکت جابون
فصل دوازده
مقدمه
سیستم های اعلام و اطفای حریق
تشخیص دهنده ها
سیستمهای اعلام حریق و مکانهای نصب آنها
مرکز کنترل یا فرمان
هشدار دهنده های صوتی
زون بندی سیستم اعلام حریق
منبع تغذیه
اطفای حریق
خاموش کننده های دستی