ساخت درب هوشمند الکتریکی با AVR

کد محصول BR317

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
تاریخچه ومقدمه
انواع میکروپروسسورها
مقدمه
مختصری راجع به AVR
خصوصیات Atmega16
ترکیب پایه ها
فیوز بیت ها
پورت B
پورت C
پورت D
شماتیک آی سی
مادون قرمز
شناسایی وتست فرستنده
فرستنده مادون قرمز
اتصال فرستنده به میکرو
گیرنده مادون قرمز
ساختار پایه ای
بلوک دباگرام داخلی
چگونگی اتصال
آی سی ۵۵۵
مدار آستابل با ۵۵۵
نحوه کار مدار
PCB مدار
قطعات لازم
برنامه آی سی
موارد استفاده مدار
ضمائم
برگه اطلاعاتی آی سی ۵۵۵
برگه اطلاعاتی فرستنده مادون قرمز TSAL6200
برگه اطلاعاتی گیرنده مادون قرمز HS0038B
برگه اطلاعاتی آی سی Atmega16

منابع وماخذ