کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک با استفاده از تراشه MC33035

کد محصول BR314

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول ۱
مقدمه  ۲
مواد آهنربای دایم ۳
اصول آهنربای دایم ۳
مواد آهنربای مدرن  ۷
خواص مغناطیس ۸
خواص حرارتی  ۱۰
تأثیر آهنرهای Nd- Fe- R روی طراحی موتور  ۱۱
طراحی BLDC موتورها  ۱۳
سمبلها ۱۳
تعیین معادلات  ۱۵
عملکردها  ۱۶
شیوه اندازه‌گیری و ابعاد موتور ۱۷
ملاحظات طراحی  ۱۹
آنالیز بروش عنصر محدود ۲۰
مقایسه BLDC موتور با موتورهای DC و AC  ۲۴

فصل دوم ۲۷
توصیف سیستمهای تحریک برای BLDC موتور  ۲۸
مبدل بوست AC/DC  ۲۸
کنترلر موتور DC بدون جاروبک  ۳۵
مقدمه ۴۵
توصیف عملکردی ۴۶
دکدر وضعیت رتور  ۴۶
آمپلی فایر خطا ۴۸
نوسانگر ۴۹
مدولاتور پهنای پالس  ۴۹
حد جریان  ۵۰
قفل ولتاژ پایین  ۵۲
خروجی خطا  ۵۲
خروجی تحریک کننده‌ها  ۵۴
خاموشی گرمایی  ۵۵
کاربرد سیستم  ۶۴
یک سو سازی موتور سه فازی  ۶۴
کنترلر مدار بسته سه فازی ۶۹
مقایسه تغییر فاز حسگر  ۷۱
یکسوسازی موتور دو و چهار فازی  ۷۲
کنترل موتور جاروبکی  ۷۷
ملاحظات طرح  ۷۸
معکوس کننده (INVERTER)  ۷۹
پیوست
IC های اثر هال ۸۲
ICMC33039  ۸۴
مشخصات فنی و نمودارهای مرتبط با MC33035 IC  ۸۷
منابع و مراجع  ۸۹