خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی برق / فیبر نوری کاربردهای آن

فیبر نوری کاربردهای آن

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مندرجات

مقدمه
فصل ۱
• فیبر نوری
• فیبر نوری در ایران
• فیبرهای نوری نسل سوم
• کاربردهای فیبر نوری
• فن¬آوری ساخت فیبرهای نوری
• روشهای ساخت پیش سازه
• مواد لازم در فرآیند ساخت پیش ساز
• مراحل ساخت

فصل ۲
• سیستمهای مخابراتی
• مدولاتور
• تزویج کننده مدولاتور
• کانال اطلاعات
• پردازشگر سیگنال
• محاسبه سطوح بر حسب دسیبل

فصل ۳
• طبیعت نور
• طبیعت ذره¬ای نور
• مزایای تارها
• کاربردهای مخابرات تار نوری

فصل ۴
• ساختارهای مخابرات
• برج¬های خودپشتیبان
• سازمان ماهواره¬ای ارتباطات
• شرکت PANAM SMIT
• اتحادیه ارتباطات تفلفنی بین الملل
• کنسول ITU
• بخش ارتباطات رادیویی