بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر ۸۰۵۱

کد محصول BR289

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت:۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
آشنایی با میکروکنترلرها
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ اصطلاحات فنی ۴
۳-۱ واحد پردازش مرکزی ۵
۴-۱ حافظه نیمه رسانا: RAM و ROM 7
۵-۱ گذرگاه‌ها: آدرس، داده و کنترل ۷
۶-۱ ابزارهای ورودی/خروجی ۹
۱-۶-۱ ابزارهای ذخیره سازی انبوه ۹
۲-۶-۱ ابزارهای رابط انسان ۱۰
۳-۶-۱ ابزارهای کنترل/ نظارت ۱۱
۸-۱ میکروها، مینی‌ها و کامپیوترهای مرکزی ۱۱
۹-۱ مقایسه ریز پردازنده‌ها با میکروکنترلرها ۱۲
۱-۹-۱ معماری سخت افزار ۱۲
۲-۹-۱ کاربردها ۱۳
۳-۹-۱ ویژگیهای مجموعه ی دستوالعمل‌ها ۱۴

فصل دوم
خلاصه سخت افزار
۱-۲ مروری بر خانواده MCS–۵۰TM 17
۲-۲ بررسی اجمالی پایه‌ها ۱۸
۱-۲-۲ درگاه ۰ ۱۹
۲-۲-۲ درگاه ۱ ۲۰
۳-۲-۲ درگاه ۲ ۲۰
۴-۲-۲ درگاه ۳ ۲۰
۵-۲-۲ PSEN (Program Store Enable) 20
۶-۲-۲ ALE (Address Latch Enable) 21
۷-۲-۲ EA (External Access) 21
۸-۲-۲ RST (Reset) 22
۹-۲-۲ ورودی‌های نوسان ساز روی تراشه ۲۲
۱۰-۲-۲ اتصالات تغذیه ۲۲
۳-۲ ساختار درگاه ۲۲
۴-۲ سازمان حافظه ۲۴
۱-۴-۲ RAM همه منظوره ۲۵
۲-۴-۲ RAM بیت آدرس پذیر ۲۷
۳-۴-۲ بانک‌های ثبات ۲۷
۵-۲ ثبات‌های کاربرد خاص ۲۸
۱-۵-۲ کلمه وضعیت برنامه ۲۹
۱-۱-۵-۲ پرچم نقلی ۲۹
۲-۱-۵-۲ پرچم نقلی کمکی ۳۰
۳-۱-۵-۲ پرچم ۰ ۳۰
۴-۱-۵-۲ بیت‌های انتخاب بانک ثبات ۳۰
۵-۱-۵-۲ پرچم سرریز ۳۰
۶-۱-۵-۲ بیت توازن۲ ۳۱
۲-۵-۲ ثبات B 31
۳-۵-۲ اشاره گر پشته ۳۱
۴-۵-۲ اشاره گر داده۳ ۳۲
۵-۵-۲ ثبات‌های درگاه ۴ ۳۳
۶-۵-۲ ثبات‌های تایمر ۳۴
۷-۵-۲ ثبات‌های درگاه سریال ۳۴
۸-۵-۲ ثبات‌های وقفه ۳۴
۹-۵-۲ ثبات کنترل توان۴ ۳۵
۱-۹-۵-۲ حالت معلّق ۳۵
۲-۹-۵-۲ حالت افت تغذیه ۳۵

فصل سوم
عملیات درگاه سریال
۱-۳ مقدمه ۳۷
۲-۳ ثبات کنترل درگاه سریال ۳۸
۳-۳ حالت عملکرد ۳۹
۱-۳-۳ ثبات انتقال ۸ بیتی (حالت ۰) ۳۹
۲-۳-۳ UART بیتی با نرخ ارسال متغیر (حالت۱) ۴۰
۳-۳-۳ UART بیتی با نرخ ارسال ثابت (حالت ۲) ۴۴
۴-۳-۳ UART بیتی با نرخ ارسال متغیر (حالت ۳) ۴۴
۴-۳ مقدار دهی اولیه و دستیابی به ثبات‌های درگاه سریال ۴۴
۱-۴-۳ فعال ساز گیرنده ۴۴
۲-۴-۳ بیت داده ی نهم ۴۵
۳-۴-۳ افزودن یک بیت توازن ۴۵
۴-۴-۳ پرچم‌های وقفه ۴۶
۵-۳ ارتباط چند پردازنده ای ۴۶

فصل چهارم
وقفه‌ها
۱-۴ مقدمه ۴۹
۲-۴ سازمان وقفه ۸۰۵۱ ۵۰
۱-۲-۴ فعال و غیر فعال کردن وقفه‌ها ۵۰
۲-۲-۴ تقدم وقفه ۵۱
۳-۲-۴ ترتیب اجرا ۵۲
۳-۴ وقفه‌های پردازنده ۵۳
۱-۳-۴ برداری وقفه ۵۴
۴-۴ طراحی برنامه با استفاده از وقفه ۵۴
۱-۴-۴ روال‌های سرویس وقفه کوچک ۵۵
۵-۴ تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر ۵۶

میکروپروسسورها

فصل اول
معرفی میکروپروسسورهای Z-80، ۸۰۸۰ و ۸۰۸۵
۱-۱ مدل‌های CPU برای میکروپروسسورهای ۸۰۸۰، ۸۰۸۵ و Z-80 58
۱-۲ مدل‌های برنامه نویسی برای ۸۰۸۰، ۸۰۸۵ و Z-80 63

فصل دوم
ساخت میکروکامپیوتر
۲-۱ تولید سیگنال ساعت سیستم ۶۶

فصل سوم
ساخت میکروکامپیوتر
۳-۱ سلسله مراتب حافظه ۶۹

فصل چهارم
ساخت میکروکامپیوتر
۴-۱ طراحی یک دریچه ورودی ۸ بیتی ۷۱
۴-۲ طراحی یک دریچه خروجی ۸ بیتی ۷۱

فصل پنجم
آی سی‌های پشتیبان ویژه:خانواده ۸۰۸۵/ ۸۰۸۰
۵-۱ A8755، ۱۶KEPROM با I/O 73
۵-۲ متصل کننده قابل برنامه ریزی وسیله جانبی A8255 73

فصل ششم
آی سی‌های پشتیبان ویژه: خانواده Z-80
۶-۱ کنترل کننده ورودی/خروجی موازی Z8400‌ ۷۵
منابع ۷۷