اطلاعیه

محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

کد محصول BR228

تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران
۱-۱  انواع نیروگاه های تولید برق                                                           ۲
۱-۲ عرضه و تقاضای انرژی برق                                                             ۶
۱-۳ تولید نیروگاه های ایران                                                                ۱۱

فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی )
۲-۱ نیروگاه های بخاری                                                                     ۱۸
۲-۱-۱ مقدمه                                                                                   ۱۸
۲-۱-۲ سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری                                              ۲۰
۲-۱-۳ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن                                                   ۲۴
۲-۲ نیروگاه گازی                                                                             ۳۱
۲-۲-۱ مقدمه                                                                                  ۳۱
۲-۲-۲ سیکل قدرت گازی                                                               ۳۲
۲-۲-۳ تجهیزات نیروگاه گازی                                                          ۳۶
۲-۳ نیروگاه سیکل ترکیبی                                                               ۴۲
۲-۳-۱ مقدمه                                                                               ۴۲
۲-۳-۲ نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب                                    ۴۶

فصل سوم : مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق
۳-۱ مقدمه                                                                                  ۵۳
۳-۲ سیستمهای داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی                                       ۵۴
۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلی                                                        ۵۵
۳-۴  تغذیه مصرف داخلی نیروگاه                                                       ۵۷
۳-۴-۱ تغذیه از شین اصلی نیروگاه                                                     ۵۷
۳-۴-۲ تغذیه از پایانه ژنراتور                                                             ۵۹
۳-۴-۳ تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها                                ۶۴
۳-۵ تغذیه برق اضطراری                                                                 ۶۵
۳-۶ تغذیه شین DC                                                                      ۶۷
۳-۷ سیستم برق اضطراری                                                             ۶۸
۳-۸ شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه             ۶۹
۳-۹ بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه                            ۷۰
۳-۹-۱ انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها                                      ۷۰
۳-۹-۲ دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت                             ۷۱
۳-۹-۳ بررسی انواع مصرف کننده های انرژی الکتریکی                           ۷۳
۳-۱۰ انواع بارهای موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد                          ۷۶

فصل چهارم : ترانسفورماتورهای قدرت
۴-۱ مقدمه                                                                                ۸۶
۴-۲ دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور                                         ۸۷
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت                                      ۸۸
۴-۴ تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت                                      ۹۰
۴-۵ مشخصات پلاک ترانسفورماتورها                                                ۱۰۵
۴-۶ خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه                                       ۱۱۲

فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع کابل ها
۵-۱ کابل های نیروگاهی                                                               ۱۱۹
۵-۱-۱ کابل های فشار ضعیف و متوسط                                            ۱۱۹
۵-۱-۲ کابل های فشار قوی                                                           ۱۲۰
۵-۲ سطح مقطع کابل ها                                                               ۱۲۱
۵-۳ اصول و شرایطی که در تعیین سطح مقطع کابل ها بکار می روند         ۱۲۲
۵-۴ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV                                 ۱۲۵
۵-۵ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV

فصل ششم : پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
۶-۱ مقدمه
۶-۲ مساله پخش بار
۶-۳ برنامه کامپیوتری پخش بار
۶-۴ اجرای برنامه پخش بار برای شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
منابع ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.