اطلاعیه

بررسی تنظیمات و عملکرد رله های زمین

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

فصل اول : اصول عملکرد رله های زمین
۱-۱ خطاهای زمین  ۲
۲-۱ اتصالات رله های زمین ۵
۳-۱ انواع معمول رله های زمین ۱۰
۱-۳-۱ رله های با مشخصه معکوس ۱۰
۲-۳-۱ رله های زمان معین ۱۲
۳-۳-۱ رله های IDMT  ۱۲
۴-۳-۱ رله های لحظه ای ۱۳

فصل دوم : مطالعه رله های جهت دار زمین
۱-۲  ضرورت جهت دار بودن ۱۵
۲-۲ هماهنگی رله های جهت دار ۱۶
۳-۲ پلاریزه کردن رله های جهت دار ۱۸
۱-۳-۲ پلاریزه کردن توسط جریان ۱۹
الف: ترانس های دو سیم پیچه ۲۰
ب : ترانس های سه سیم پیچه ۲۲
ج : اتو ترانس ها ۲۶
۲-۳-۲ پلاریزه کردن توسط ولتاژ ۳۱
۳-۳-۲ روش های دیگر پلاریزاسیون ۳۵
۴-۲ مشخصه عمل رله های جهت دار ۳۶
۱-۴-۲ جبران سازی در رله های زمین ۴۰

فصل سوم : بررسی برخی از مشکلات رله های زمین
۱-۳ جریان مانده اشتباه ۵۰
۱-۱-۳ عملکرد ضعیف ترانس های جریان ۵۰
نامساوی بودن بردن و اختلاف بین ترانس های جریان ۵۱
اشباع DC ترانس های جریان ۵۲
۲-۳ خطاهای چند مداره ۶۶
۳-۳ نامتقارن باز وبسته شدن کلیدها ۶۸
۴-۳ معکوس شدن جریان در سیم پیچ پلاریزه کننده ۷۰
۵-۳ مشکل رله های حاصل ضربی ۷۴
۶-۳ مشکل جریان القا شده در خطوط موازی ۷۶
۷-۳ کاربرد مشخصه هیبرید ۸۳

فصل چهارم : سیستم های حفاظت زمین دیفرانسیلی
۱-۴ معرفی سیستم دیفرانسیل اصلاح شده ۹۲
۲-۴ انواع سیستم های دیفرانسیلی ۹۳
۱-۲-۴ سیستم دیفرانسیل قدیمی ۹۳
۲-۲-۴ سیستم دیفرانسیل اصلاح شده ۹۵
۳-۴ تحلیل شبکه قدرت ۹۷
۱-۳-۴ مفاهیم اولیه تحیلی شبکه ۹۸
۲-۳-۴ روش تجزیه و تحلیل سیستم ۱۰۲
۴-۴ مطالعه حالت های مختلف سیستم ۱۰۳
۵-۴ توسعه دیفرانسیل اصلاح شده ۱۱۱

فصل پنجم : تنظیم رله زمین در یک شبکه نمونه
۱-۵ معرفی شبکه نمونه ۱۱۴
۲-۵ محاسبات ۱۱۷
۳-۵ تنظیمات رله ۱۱۹
۴-۵ نتایج بدست آمده ۱۱۹
نتیجه گیری ۱۲۳
ضمیمه ۱۲۷
مراجع ۱۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.