اطلاعیه

مروری بر شبکه زمین

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
یک نمونه اتصال الکتریکی به زمین در کنار مجرای عبور آب  ۲
ارتباطات رادیویی  ۳
تاسیسات سیم کشی قدرت  ۴
انتقال انرژی الکتریکی  ۵
زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی  ۶
زمین کردن الکتریکی سه نوع است  ۹
شبکه زمین  ۱۰
طراحی شبکه زمین در حالت ماندگار  ۱۱
انواع اتصالی  ۲۴
انواع رله و کاربرد آن   ۲۵
پست   ۲۹
معایب پستها با عایق گازی  ۳۰
راکتور ها  ۳۸
برق گیر  ۳۸
حفاظت  ۳۹
معرفی گرایش های پست توزیع  ۴۰
پست های سیستم انتقال  ۴۱
استخرهای قدرت الکتریکی  ۴۴
توزیع انرژی الکتریکی  ۴۶
انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد  ۵۲
کلیدهای قدرت (بریکر)  ۵۶
ویژگیهای مشترک بریکرها  ۵۷
دسیکانکت( سکسیونر): Discon nect  ۶۰
ترانسفورماتور ولتاژ: (P.T)  ۶۴
دلایل اتصال کوتاه شدن ثانویۀ C.T  ۶۸
عایق های بکار رفته در C.T ها  ۶۹
آثار وقوع خطا   ۸۳
هدف از طراحی یک سیستم حفاظتی  ۸۴
مشخصات و خصوصیات سیستم حفاظت  ۸۸
تعاریف مقدماتی در رله های حفاظتی  ۹۲
رله فوق جریانی : Over Current relays  ۹۳
انواع رله های جریان زیاد از لحاظ منحنی مغناطیسی  ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.