اطلاعیه

قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف قابلیت اطمینان سیستم قدرت
قابلیت اطمینان دینامیکی سیستم قدرت
قابلیت اطمینان استاتیکی سیستم قدرت
فرآیند ارزیابی درجه قابلیت اطمینان سیستم قدرت
آشکارسازی وضعیت بهره برداری سیستم قدرت (نظارت بر سیستم)
محاسبات خروج اضطراری
ارزیابی درجه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
انتخاب و پیاده سازی عملیات پیشگیرانه و اصلاحی
عوامل موثر بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت
مقدمه
عوامل موثر بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت
بررسی پیش آمد ها و بررسی اعمال اصلاحی
بررسی پیش آمدها
روشهای حساسیت شبکه
ضرائیب توزیع وقفه های خطوط
ضرایب وقفه در تولید
بسط و توسعه عوامل تجزیه تحلیل احتمالی خطی
مقدمه
عوامل توزیع انتقال برق یا ( PTDF )
عامل توزیع قطع خط یا (LODF )
عامل توزیع بسته شدن خط
عامل قطع شدگی زاویه خط ( یا  LOAF )
عامل تولید قطع خط(LOGF  )
عامل تولید بسته شدن خط (یا LCGF   )
نتایج
ماتریس x برای سیستم نمونه شش شینه (مبنا در شین ۱)
ضرایب جابجایی در تولید برای سیستم نمونه شش شینه
منابع و ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.