نیروگاه های تولید پراکنده (نیروگاه خورشیدی)

کد محصول BR173

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

گرم شدن زمین و تغییر اب و هوا
برخی پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییرات آب و هوا
تاریخچه انرژی های نو
انرژی های نو
نیروگاه خورشیدی
تبدیل فتوولتاییک
سیستم های دیگر خورشیدی
مصارف و کاربردهای فتوولتاییک
انتخاب بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در مناطق جغرافیایی ایران
محاسبه هزینه های سرمایه گذاری
طرح نصب سلول های خورشیدی برای دانشگاه ازاد گناباد
منابع و ماخذ