راه اندازی موتورها با فرکانس متغیر

کد محصول BR169

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

بخش اول
تاریخچه طراحی موتورهای القایی
مقدمه :
راه اندازی موتورهای القایی
مقادیر نامی موتورهای القایی
لغزش :
میدان گردان
مشخصه های گشتاور
کنترل سرعت در موتورهای القائی سه فاز :
تلفات بازده :
مشخصه گشتاور سرعت موتورهای القایی :
کنترل ضریب توان موتور القایی سه فاز
مدار معادل موتورهای القایی ( اسنکرون ) سه فاز
طبقه بندی موتورهای القایی سه فاز
چند رابطه مهم برای موتورهای القایی سه فاز
موارد کاربرد موتورهای القایی سه فاز :

بخش دوم
مقدمه
کنترل سرعت با تغییر لغزش
کنترل سرعت با تغییر قطب
کنترل سرعت با تغییر فرکانس خط
کنترل سرعت با تغییر ولتاژ خط
کنترل سرعت توسط تغییر فرکانس لغزش
مبدل فرکانسی وارد – لئونارد
ماشینی که خود مبدل فرکانسی است
مدار کاسکاد
محرکهای تنظیم پذیر سرعت (ASD)
ASD از نوع ولتاژ متغییرو فرکانس ثابت
ASD از نوع ولتاژ و فرکانس متغییر
ASD  که بر اساس بازیافت توان لغزشی کار می کند
کنترل سرعت توسط اینورتر منبع جریان
ترکیب اصلی مبدل ها
مدار قدرت اینورتر منبع جریان
عملکرد موتو القائی تغذیه شده توسط منبع جریان
مدار کنترل فاز رتور
اینورتر های مدولاسیون پهنای پالس
– منابع و مراجع