کنترل کننده دما با AVR

کد محصول BR160

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول:  خصوصیات Atmega16 ,Atmega 16L

فصل دوم : پیکربندی پورت ها

فصل سوم:  مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی

فصل چهارم : کنترل کننده دما

منابع وماخذ