آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابره اطلاعات و پیام ها

کد محصول BR150

تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه
زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعه فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن حاضر بسیار مناسب است عمده ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM صورت می گیرد.
مدارات مخابراتی برای دستگاههای فرستنده و گیرنده ، جدا
کننده ها، تقویت کننده ها ، که خود انواع مختلف دارند با استفاده از مدل ها و روابط ریاضی تعریف می شوند. آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابره اطلاعات و پیامها (مدولاسیون FM) و دریافت کردن و جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده کازربر (دمدولاسیون FM) موضوع مورد بررسی این پروژه می باشد.

فرآیندی که طی آن پیام اصلی به شکل مناسب برای انتقال تبدیل می‌شود مدولاسیون نام دارد. در فرآیند مدولاسیون مشخصه ای – مانند دامنه، فرکانس یا فاز – از یک حامل فرکانس بالا متناسب با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده (پیام) تغییر می کند. به این ترتیب محتویات پیام اصلی به بخشی از طیف فرکانسی در حوالی فرکانس حامل منتقل می شود. در گیرنده فرآیند معکوس صورت گرفته، آشکارساز سیگنال اصلی را بازیابی می کند.

فهرست مطالب :

فصل ۱: اجزای یک سیستم رادیویی
مدولاسیون
مقایسه سیستمهای مدولاسیون
نویز الکتریکی
حلقه های قفل شده در فاز
توصیف ساده عملکرد PLL
آشکارساز فاز
اصلاحات PLL
فصل ۲: مدولاسیون
مدولاسیون دامنه
سیستمهای دو کنار باندی و تک کنار باندی
روش تغییر فاز
مدولاسیون زاویه
مدولاسیون فاز FM
مدولاسیون فرکانس FM
تعریف ضریب مدولاسیون برای FM
طیف امواج مدوله شده زاویه ای
تحلیل نویز
داتاکید در سیستمهای FM
مدولاسیون پالس
مدولاسیون زمان پالس PTM
مدولاسیون کدهای پالسی PCM
فصل ۳: گیرنده های FM
مشخصات آشکار ساز FM
پاسخ به سیگنال های تداخلی و نویز
جداسازها
آشکارساز با PLL
آشکار ساز برای FM دیجیتالی
نمونه ای از یک گیرنده FM کامل
اعوجاج مدولاسیون تداخلی و بایاس
فصل ۴ فرستنده های FM
مدولاتورهای تغییر فاز
فصل ۵ مدولاتورهای FM
فصل ۶  دمولاتور FM
تقدیر نامه