منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان

کد محصول BR136

تعداد صفحات: ۷۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:  —- ۱
بخش اول: مروری بر منابع تغذیه سوئیچینگ
مقایسه منابع تغذیه سوئیچینگ با منابع تغذیه خطی  —- ۲

بخش دوم: اصول منابع تغذیه سوئیچینگ
۱-۲: انواع رگولاتورهای ولتاژ  – ۴
۲-۲:چاپرهای DC  — ۵
۳-۲: اصول رگولاتورهای سوئیچینگ   ۷

بخش سوم: رگولاتورهای سوئیچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله کننده
۱-۳:رگولاتور باک ( Buck )  — ۹
۲-۳: رگولاتور بوست ( Boost )  — ۱۱
۳-۳: رگولاتور باک – بوست ( Buck – Boost )  — ۱۴

بخش چهارم: رگولاتورهای سوئیچینگ با ترانسفورماتور ایزوله کننده
۱-۴: رگولاتور فلای بک ( Fly Back )  – ۱۷
۲-۴: رگولاتور پوش پول ( Push Pull )  – ۲۰
۳-۴: رگولاتور نیم پل ( Half Bridge )  – ۲۳
۴-۴: رگولاتور تمام پل ( Full Bridge )  – ۲۵

بخش پنجم: مدارات مجتمع ( IC های ) کنترل کننده منابع تغذیه  — ۲۷
۱-۵: کنترل ( نوع ) حالت شبه رزونانسی   ۲۹
۲-۵: کنترل ( نوع ) حالت ولتاژ  —- ۳۱
۳-۵: کنترل ( نوع ) حالت جریان  — ۳۳
۴-۵: معرفی تراشه UC3842/3/4/5 با کنترل جریان  — ۳۶
۵-۵: معرفی تراشه TC170 باکنترل جریان  — ۴۳
۶-۵: معرفی تراشه LM5020 – ۱/۲ با کنترل جریان  — ۴۹
۷-۵: معرفی تراشه L5991/1A با کنترل جریان  — ۵۳

بخش ششم: ضمایم
الف: خانواده IC های CS2842/3A و CS3842/3A
ب: مجموعه IC های UCC28C40/1/2/3/4/5 و UCC38C40/1/2/3/4/5
ج: تراشه TEA2019
د: گروه IC های UC1/2/3856
و: خانواده IC های UCC1/2/3806
ز: تراشه FAN7601
منابع و مأخذ

فهرست جداول و نمودارها
شکل ( ۱-۲ ) زگولاتور سوئیچینگ ساده ( صفحه ۴ )
شکل ( ۲-۲ ) چاپر کاهنده ( صفحه ۵ )

شکل ( ۳-۲ ) چاپر افزاینده ( صفحه ۵ )
شکل ( ۴-۲ ) عناصر رگولاتورهای سوئیچینگ ( صفحه ۷ )
شکل ( ۱-۳ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور باک ( صفحه ۱۰ )
شکل ( ۲-۳ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور بوست ( صفحه ۱۲ )
شکل ( ۳-۳ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور باک – بوست ( صفحه ۱۵ )
شکل ( ۱-۴ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور فلای بک ( صفحه ۱۸ )
شکل ( ۲-۴ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور پوش پول ( صفحه ۲۱ )
شکل ( ۳-۴ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور نیم پل ( صفحه ۲۴ )
شکل ( ۴-۴ ) شکل موجها و دیاگرام رگولاتور تمام پل ( صفحه ۲۶ )
شکل ( ۱-۵ ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شرکت موتورولا ( صفحه ۳۰ )
شکل ( ۲-۵ ) طرح پایه حالت کنترل ولتا‍ژ ( صفحه ۳۱ )
شکل ( ۳-۵ ) طرح پایه حالت کنترل جریان ( صفحه ۳۴ )
شکل ( ۴-۵ ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5 ( صفحه ۳۶ )
شکل ( ۵-۵ ) جدول مقادیر UVLO و DUTY CYCLE ( صفحه ۳۶ )
شکل ( ۶-۵ ) نمودار هیسترزیس ( صفحه ۳۷ )           شکل ( ۷-۵ ) نمودار زمان مرده ( صفحه ۳۸ )
شکل ( ۸-۵ ) حالت کنترل جریان ( صفحه ۳۹ )

شکل ( ۹-۵ ) جبران سازی ( صفحه ۴۰ )
شکل ( ۱۰-۵ ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی ( صفحه ۴۲ )
شکل ( ۱۱-۵ ) دیاگرام داخلی تراشه TC170 ( صفحه ۴۳ )
شکل ( ۱۲-۵ ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170 ( صفحه ۴۵ )
شکل ( ۱۳-۵ ) نمودار فرکانس بر حسب Rt و Ct ( صفحه ۴۵ )
شکل ( ۱۴-۵ ) نحوه محدود کردن جریان ( صفحه ۴۶ )
شکل ( ۱۶-۵ ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – ۱/۲ ( صفحه ۴۹ )
شکل ( ۱۷-۵ ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A ( صفحه ۵۳ )
شکل ( ۱۸-۵ ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز( صفحه ۵۴ )
شکل ( ۱۹-۵ ) نمودار زمانی عملکرد HICCUP ( صفحه ۵۷ )
شکل ( ۲۰-۵ ) شمای داخلی قسمت حس جریان ( صفحه ۵۸ )
شکل ( ۲۱-۵ ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه ( صفحه ۵۹ )

چکیده پروژه:
این پروژه در مورد منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان می باشد. این نوع کنترل در نسل جدید منابع تغذیه سوئیچینگ کاملأ رواج یافته است. اینمقاله در مورد انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و مزایا و معایب هر یک از آنها و تفاوتهای بین انواع مختلف کنترل با حلقه های فیدبک و معرفی و طرز کار آی سی های PWM با کنترل جریان از شرکتهای مختلفی همچون:
MICROCHIP – ON SEMICONDUCTOR –TEXAS INSTRUMENT و غیره پرداخته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.