کنترل توربینها توسط PLC

کد محصول BR129

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه

بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهایی است که نقایص فیزیکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به یک تکامل نسبی در این خصوص نایل گردد و حداکثر بهره جویی را در مقاطع زمانی مشخص با هزیه کمتر و کیفیت بالاتر کسب کند.
استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل به منظور صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی، افزایش دقت و در جهت تأمین ایمنی کارکنان و تأسیسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچندکه سیستمهای کنترلی نیوماتیکی و الکترونیکی ، در جهت عدم وابستگی،مناسب است اما بدلیل تکامل صنعت، دستگاههای قدیمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاههای جدید کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذیر می گردد. امروزه با مطالعات و بررسیهای فراوان و پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و بهره گیری از پروتکل های مخابراتی، سیستمهای کنترل جدیدتری ارائه می گردد که امتیازات بیشتری نسبت به گذشته داشته و بسرعت جایگزین سیستمهای آنها می گردند.
در مجموع، بکارگیری کلیه عناصر ابزارها و جریانهایی که در فرایند یک صنعت منجر به افزایش بهره وری و یا بهینه سازی تولید محصول به هر لحاظ می گردد، پدیده ای است بنام اتوماسیون صنعتی ؛ که اهداف زیر را دنبال میکند:
۱) بهینه سازی تولید محصول و یا جریان فرآیند
۲) رعایت کلیه شاخص های استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی
۳) بالا بردن حفاظت و امنیت سیستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ریزی شده
۴) استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بجای نیروی انسانی متخصص.
نقش نیروی انسانی در اجرای خودکار فرآیند که در تمام مراحل فقط کاربرد ماشین آلات و ابزار کنترلی و اپراتوری اجرای عملیات توسط دستگاههاست.
۵) کاهش زمان در تصمیم گیری و کنترل فرآیند
۶) کاهش هزینه در پژوهش، تولید و عملیات .

فهرست مطالب

مقدمه ۳
ابزار دقیق هوشمند ۵
طرح سیستم PLC 14
اجزاء کنترلی PLC 22
ساختمان وطرز کار توربین ۲۸
سیستمهای کنترل توربین ۳۷
کنترل سرعت وحرارت توربین ۴۵
سیستم مونیتورینگ HMI 51
شرح سیستم کنترل توربوژنراتورها ۵۸
ساختار برنامه کنترلی PLC 82
ضمیمه (مقایسه ساختار دو نوع CPU) 109