اطلاعیه

نیروگاه بادی بینالود

کد محصول BR120

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
مقدمه
۱-۱ نیروگاههای بادی
۱-۱-۱ سیستمهای با دور ثابت
۱-۱-۲ سیستمهای با دور متغیر
۱-۲ مزرعه نیروگاه بادی بینالود
فصل دوم – معرفی سیستم نیروگاه بادی ۶۶۰ـ۴۷ SSN
معرفی سیستم نیروگاه بادی ۶۶۰ـ۴۷ SSN 12
۲-۱- مشخصات توربین بادی ۶۶۰ـ۴۷ SSN 12
۲-۱-۱- اطلاعات کلی
۲-۱-۲- روتور
۲-۱-۳- محوراصلی
۲-۱-۴- گیربکس
۲-۱-۵- ژنراتور
۲-۱-۶- سیستم خنک کننده و تصفیه کننده
۲-۱-۷- سیستم خنک کننده گیربکس
۲-۱-۸- سیستم خنک کننده ژنراتور
فصل سوم – ماشین های القائی
ماشین های القائی
۳-۱- ژنراتور القائی
۳-۲- معرفی ژنراتور القاییweier Electric GmbH
۳-۳- تصاویر ساختمان ژنراتور القایی
۳-۴- مدار معادل دینامیکی ماشین القایی
فصل چهارم – نیازهای فنی برای اتصال توربین ژنراتورهای بادی به شبکه قدرت
۴-۱-مقدمه
۴-۲- استانداردهای منتشرهIEC دربحث پست های توربین ـ ژنراتور بادی
۴-۳- نیازمندیهای ظرفیت اتصال شبکه الکتریکی
۴-۴- نیازمندیهای کیفیت برق
۴-۵- نیازمندیهای مربوط به رله های حفاظتی و اتوماسیون
۴-۶- نیازمندیهای پایداری
۴-۷- نیازهای تله مخابراتی
۴-۸- نیازهای اندازه گیری
فصل پنجم:شبیه سازی استاتیکی نیروگاه بادی بینالود و بررسی اثرات متقابل نیروگاه بادی و شبکه در حالت دائمی
۵-۱ مقدمه
۵-۲ اثرات متقابل توربین بادی و شبکه بر ولتاژ و فرکانس در حالت دائمی
۵-۳ مدلسازی یک واحد نیروگاه
۵-۳-۱ ژنراتور آسنکرون
۵-۳-۲ ترانسفورماتور واحد
۵-۳-۳ مشخصات خازن ها
۵-۳-۳-۱ نحوه ورود و خروج بانکهای خازنی
۵-۳-۴ راه اندازی و قطع تریستوری ژنراتور القایی
۵-۳-۵ حفاظت توربین بادی
۵-۴ دیاگرام تک خطی مزرعه بینالود
۵-۵- معرفی قابلیتهای نرم افزار digsilent برای شبیه سازی نیروگاه بادی
۵-۶ شبیه سازی استاتیکی نیروگاه با دی بینالود وتحلیل اثرات متقابل نیروگاه و شبکه
۵-۶-۱ بررسی حالتهای عادی شبکه :
۵-۶-۲ بررسی شرایط اضطراری
۵-۶-۳ مطالعات اتصال کوتاه شبکه
۵-۶-۴ بررسی نتایج :
۵-۷ نیازهای فنی شبکه برای توسعه نیروگاه
فصل ششم: شبیه سازی دینامیکی نیرو گاه بادی بینالود
۶-۱ مدلسازی اجزاء تشکیل دهنده نیروگاه بادی در نرم افزار Digsilent
۶-۱-۱ مدلسازی توربین بادی:
۶-۱-۲ مدل سازی سیستم کنترل زاویه پره:
۶-۱-۳ مدل سازی محور اصلی
۶-۱-۴ مدل سازی توربین بادی
۶-۲ نتایج شبیه سازی دینامیکی نیروگاه
۶-۲-۱ پاسخ سیستم به تغییرات باد
۶-۲-۱-۱-پاسخ سیستم به تغییرات مداوم سرعت باد
۶-۲-۱-۲ پاسخ سیستم به تغییرات ناگهانی سرعت باد
۶-۲-۲ وقوع اتصال کوتاه و تغییر سرعت باد
۶-۲-۲-۱ وقوع اتصال کوتاه و تغییرات مداوم سرعت باد
۶-۲-۲-۲ وقوع اتصال کوتاه و تغییرات ناگهانی سرعت باد
۶-۳ شبیه سازی دینامیکی نیروگاه بادی بینالود برای بررسی فلیکر ایجاد شده توسط نیروگاه بر روی شبکه توسط نرم افزار MATLAB 80
۶-۳-۱ مدل سازی بخش مکانیکی
۶-۳-۲ مدل سازی بخش الکتریکی
۶-۳-۳ شبیه سازی مجموعه توربین – ژنراتورهای بادی (مزرعه بادی )
۶-۳-۴ شبیه سازی سیستم VRCC
۶-۳- ۵ نتایج شبیه سازی
فصل هفتم : نتیجه گیری وپیشنهادات
۷-۱ توصیه هایی برای بهره برداری
۷-۲ طراحی شبکه داخلی و پست ۱۳۲/۲۰ کیلو وات نیروگاه
۷-۳ پیشنهادات برای توسعه آینده
۷-۴ پیشنهادات برای مطالعات آینده
مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.