خازن گذاری در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود ضریب توان

کد محصول BR88

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

پیشگفتار:
خازن های اصلاح ضریب توان برای مهندسین برق اسم آشنایی است و اهمیت این عناصر در سیستمهای توزیع بر هیچ کس پوشیده نیست . این عناصر در سیستمهای توزیع نقش کلیدی دارند. در سیستمهای توزیع به خاطر ولتاژ پایین تر جریان O عبوری از خطوط بالا است و این امر باعث می شود که XI2 بالا باشد، که به همراه توان مصرفی حقیقی ، اندازه ی توان ظاهری را بالاتر برده ، لازم می دارد که از تجهیزاتی با قدرت بالاتر استفاده کنیم ،I توان راکتیو القایی که بیشتر از خاصیت سلفی عناصر می باشد به وفور در سیستمهایی توزیع و قدرت یافت می شود که از عوامل تولید کننده ی آنی می توان به موتورهایی القایی مورد استفاده در صنعت ، تراش ها ، خطوط انتقال ومیره اشاره کرد . برای کم کردن اثر توان القایی در نتیجه اندازه می توان ظاهری ، از وسایل گوناگون مانند موتورهای سنکرون و خازن های اصلاح ضریب توان می توان استفاده نمود، که مورد اول بیشتر در صنایع بمنظور کم کردن هزینه توان راکتیو استفاده می شد ، که به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری بالا ، در حال حاضر بیشتر از خازن های سوئیچینگ استفاده می شود . اما مورد دوم که بحث اصلی ما در اینمقاله می باشد به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری کم و عمر بالا بیشتر در سیستم های توزیع استفاده می شود. که می تواند به صورت واحد ، گروهی ، ثابت و یا قابل سوئیچ به کار گرفته شود. از دیگر پارامترهای مهم مربوط به این خازن می توان به مقدار بهینه این خازن ها و مکانی که بیشترین جبران سازی را ایجاد می کند اشاره کرد ، که در حد توان در اینمقاله بررسی شده است .

فهرست مطالب :

فصل اول :
مفاهیم اساسی ۷
فصل دوم :
منابع مصرف کننده توان راکتیو سلفی در شبکه ۲۱
فصل سوم :
اثرات خازن های موازی در سیستمهای قدرت ۳۴
فصل چهارم :
توابع هدف ۶۴
فصل پنجم :
بررسی چند مقاله از IEEE 80
ضمائم ۱۰۴

منابع
۱-Electric Power Distribution System Engineering
By: Turan Gonen
۲- Power System Analysis
By: Grainger . JohnJ. Stevenson Wiliam
۳- Power System Analysis and Design
By: Glover, J. Doncan
۴- راهنمای خازن گذاری در شبکه های توزیع مرکز تحقیقات نیرو (متن)
۵- استاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه های توزیع مرکز تحقیقات نیرو
۶- راهنمای اصلاح ضریب توان شرکت FRAKO
۷- پایانه های کارشده با دکتر حقی فام در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
۸- سیستم های توزیع جلد ۲ شرکت وستینگهاس
۹- مقالات IEEE
۱۰- سایت های علمی در مورد خازن گذاری