ترانس جریان CT

کد محصول BR83

تعداد صفحات: ۶۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه
برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میکنند .
برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میکنند .
بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و کنترل در جهت عملکرد بالا توسعه می یابند .
تقاضاها برای کارایی و تراکم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشکار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بکار برده شده در حفاظت و کنترل افزایش مییابد .
از طرفی پیشرفت اخیر تکنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری که انتظار میرود به وسیله پیشرفت تکنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تکنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میکند .
اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی که طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .
بنابراین قوانین فوق الذکر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می کند .
درنتیجه CT های فشرده و سبک وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .
بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الکتریکی و کنترل نویز القایی الکترومغناطیسی می باشد .
اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یک ساختار سبک وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیکی را گسترش دهند .
مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ کاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسکال است .
در صورت کاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا کند . این مسله طراحی یک سیستم اندازه گیری ولتاژ کوچکتر از PT معمولی به وسیله ترکیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .
بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فرکانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شرکت برق . الکتریک توشیبا و توکیو – کوژلکس و A.B.B و … برای توسعه PD , CT های نوری کاربردی برای اهداف حفاظت و کنترل آغاز به تحقیقات کردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین کاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات ۱۶۳ KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

فهرست مطالب :

فصل اول – مقدمه ۴
فصل دوم – CT های نوری ۷
۱-۲ مزایای CT های نوری ۸
۲- ۲ انواع CT های نوری۹
۳-۲ تجربه های جدید درباره کاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری ۱۰
۴- ۲دور نمای قبلی ۱۱
۵-۲ معرفی تکنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA
فصل سوم – نظریه فارادی و پاکلز۱۲
۱-۳ مقدمه ۱۳
۲-۳ عمل و VT نوری و اثر پاکلز ۱۵
۳- ۳ اثر فارادی ۱۶
۴-۳ نظریه اثر فارادی ۱۷
۵-۳ تحلیل و نتیجه گیری ۲۲
۶-۳ عملیات نوری ۲۳
فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا ۲۵
۱-۴ طرح استاندارد ۲۶
۲-۴ ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ۲۷
۳-۴ آنالیز خطای بریکر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ۳۳
فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی۳۸
۱-۵ مقدمه ۳۹
۲-۵ پروژه های فعال  ۴۰
۳-۵ مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ۴۷
۴-۵ تحریک راکتور شنت  ۵۰
۵-۵ از بین بردن خاصیت مغناطیسی راکتور شنت ۵۳
۶-۵ تحریک خازن شنت  ۵۵
۷-۵ عدم تحریک خازن شنت ۵۷
۸-۵ قابلیت اطمینان۶۰

منابع