اطلاعیه

اتوماسیون در پست های انتقال انرژی قدرت

کد محصول BR37

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
۱-۱-تاریخچه…۲.
۲-۱تعاریف وفوائداستفاده ازاتوماسیون..۲
۳-۱-ضرورت انجام اتوماسیون..۳
۴-۱-سطوح اجرای اتوماسیون۴

فصل دوم : اتوماسیون در پستهای مدرن برق
۱-۲- مراحل انجام کار اتوماسیون..۵
۲-۲- بررسی اهداف مرتبط با اتوماسیون توزیع:۵
۳-۲- اهداف مرتبط با اتوماسیون پست:.۵
۴-۲- نیازمندیهای اتوماسیون پست..۶
۵-۲- اهداف مرتبط با اتوماسیون فیدر..۷
۶-۲- نیازمندیهای اتوماسیون فیدر..۸
۷-۲ – اهداف مرتبط با اتوماسیون سطح مشترکین.۹
۸-۲ – نیازمندیهای اتوماسیون سطح مشترکین.۹
۹-۲ – فعالیتهای جانبی اتوماسیون..۱۰
۱۰-۲- اهداف مشترک اتوماسیون توزیع ۱۰
۱۱-۲- نیازمندیهای مشترک اتوماسیون توزیع .۱۰
۱۲-۲ بازیابی سرویس restoration 11
۱۳-۲ – تجدید ساختار و اصلاح وضع موجود..۱۱
۱۴-۲ – کنترل و ممیزی بار، مدیریت مصرف و حسابرسی انرژی۱۲
۱۵-۲- تجربیات کشورهای دیگر در زمینه اتوماسیون.۱۳
۱۶-۲- ارزیابی اقتصادی اتوماسیون توزیع.۱۴
۱۷-۲- تجربیات کشورها در زمینه ارزیابی اقتصادی اتوماسیون توزیع..۱۵

فصل سوم : کاربرد PLC در اتوماسیون پست
۱-۳-اتوماسیون پست.۱۹
۲-۳-عناصر سیستم.۲۰
۳-۳-توپولوژی بر مبنای HMI ..21
۴-۳-توپولوژی بر مبنای RTU21
۵-۳-توپولوژی غیر متمرکز.۲۲
۶-۳-پروتکل های ارتباطی و شکل های آن.۲۳
۷-۳-مزایای یک سیستم اتوماسیون..۲۳
۸-۳-ارائه یک پروژه بصورت عملی۲۳
۹-۳-اتوماسیون پست با استفاده از PLC ..26
۱۰-۳-اتوماسیون پست نیروگاهی HV کازرون.۴۰
۱۱-۳-اتوماسیون پست نیروگاهی HV آبادان.۴۱
۱۲-۳-اتوماسیون پست GIS نیروگاهی دماوند..۴۲
۱۳-۳-اتوماسیون پست HV نیروگاهی هرمزگان۴۲
۱۴-۳-اتوماسیون پست ونک۴۲
۱۵-۳-اتوماسیون پست شیروان(۴۰۰/۱۳۲/۲۰KV)42

فصل چهارم: وسایل مورد نیاز و نقش آنها در اتوماسیون
۱-۴-جداسازی حفاظتی و برنامه نویسی اتوماسیون۴۳
۲-۴-ارتباطات.۴۳
۳-۴-دستگاههای الکتریکی هوشمند.۴۴
۴-۴-جایگزینی یک RTU سنتی با حفاظت باس دار..۴۷
۵-۴-برنامه نویسی وظایف RTU 48
۶ – ۴ – اتوماسیون پست۴۹
۷-۴-آلارمها و مونیتورینگ.۵۰
۸-۴-وظایف کنترلی..۵۰
۹-۴-RTU .50
۱۰-۴-Interface T/O ..53
۱۱-۴-واحد واسط مخابراتی..۵۳
۱۲-۴-سوئیچ ارتباطی.۵۴
۱۳-۴-کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی..۵۴
۱۴-۴-رله های حفاظتی.۵۵

فصل پنجم: اتوماسیون نوین
– ۵-۱مخابرات اتوماسیون توزیع
مقدمه..۵۶
-۵-۱-۱نقش مخابرات در اتوماسیون..۵۶
-۵-۱-۲ راهنمای فناوریهای مخابراتی..۵۸
-۵-۱-۳ مخابرات شبکه توزیع (نواحی اصفهان).۶۳
-۵-۱-۴ نتیجه گیری.۶۶
-۵-۲ رتبه بندی فیدرهای ۲۰ کیلوولت
مقدمه..۶۷
-۵-۲-۱ رتبه بندی فیدرهای ۲۰ کیلوولت با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)67
-۵-۲-۲معرفی شاخص های عمده در فیدر به لحاظ بهره برداری و اتوماسیون.۶۹
-۵-۲-۳ معرفی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)69
-۵-۲-۴ تحلیل و ساخت سلسله مراتب در مساله اتوماسیون، سرویس و نگهداری..۷۰
-۵-۲-۵ تعیین اولویت ها و اهمیت نسبی شاخص های موثر در سرویس
نگهداری و اتوماسیون فیدرها.۷۱
-۵-۲-۶ محاسبه نسبی اولویت ها برای شاخص های سطح دوم سلسله مراتب۷۳
-۵-۲-۷ محاسبه اولویتهای سطح سوم سلسله مراتب..۷۴
-۵-۲-۸ پیاده سازی روش AHP برای شبکه نمونه )شبکه توزیع شهرستان نیشابور).۷۵
-۵-۲-۹ نتیجه گیری..۷۷
-۵-۳ امنیت اطلاعات در سیستم های اسکادا
مقدمه۷۸
-۵-۳-۱ اسکادا در اتوماسیون۷۸
-۵-۳-۲ تاریخچه ایمنی۷۹
-۵-۳-۳ مقایسه سیستم های کنترل صنعتی وIT80
-۵-۳-۴ پیامدهای حملات اطلاعاتی یا سایبر..۸۲
-۵-۳-۵ انواع حملات در شبکه های کنترل ..۸۳
-۵-۳-۶ مکانیزمهای دفاعی و پیشگیری۸۴
-۵-۳-۷ روش های اجرایی حفاظت اطلاعات در سیستم های کنترل.۸۸
-۵-۳-۸ نتیجه گیری.۸۹
-۵-۴ تعیین تعداد ومکان بهینه اتو ریکلوزرها بر اساس الگوریتم ﮊنتیک
مقدمه.۹۰
-۵-۴-۱شاخص های مربوطه..۹۰
-۵-۴-۲ مدل سازی ریاضی.۹۱
-۵-۴-۳ مدل سازی بار..۹۴
-۵-۴-۴ مدل هزینه بار پست های توزیع۹۶
-۵-۴-۵ الگوریتم مناسب جهت بهینه سازی.۹۷
-۵-۴-۶ مطالعه موردی روی یک شبکه نمونه واقعی ازشهرستان تبریز۹۸
-۵-۴-۷ تحلیل نتایج..۹۹
-۵-۴-۸ نتیجه گیری.۱۰۰

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۰۴
مراجع..۱۰۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.