رله های حفاظتی در پست های فشار قوی

کد محصول BR35

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

آشنایی مقدماتی با رله های حفاظتی در پست های فشار قوی
رله اتصال زمین  Earth fault relay
رله دایرکشنال     Directional relay
ساختمان داخلی و طرز کار:
نشان دهنده درجه حرارت روغن ترانس Transformer oil temperature indicator
رله بوخهلتس    Buchhxz relay
حفاظت در برابر فشار روغن

ترانس جریان Current transformer به ترانسفورماتوری گفته می شود که اولیه آن در مسیر جریان مورد حفاظت و یا اندازه گیری قرار گرفته و در ثانویه آن ما با نسبتی معین جریانی متفاوت دریم.

مثلاً ترانس جریان با نسبت ۱/۲۰۰ یعنی ترانسی که به ازاء ۲۰۰ آمپر در طرف اولیه ۱ آمپر در طرف ثانویه ( به شرط برقراری مدار) ایجاد می کند. طبعاً هر قدر جریان اولیه تغییر کند، جریان در طرف ثانویه نیز به همان نسبت تغییر می کند. ولی به خاطر محدودیت هسته ترانس جریان برای عبور خطوط قوای مغناطیسی این قعده تا حد معینی از افزایش جریان اعتبار دارد.

به عبارت دیگر همانطور که بین سطح مقطع سیم های هادی و مقدار جریان ارتباط وجود دارد، بین سطح مقطع هسته ترانس و مقدار خطوط قوای مغناطیسی نیز ارتباط وجود دارد و هسته ترانس جریان تا حد معینی خطوط قوای مغناطیسی را می تواند از خود عبور دهد که این مقدار به جنس هسته و سطح مقطع آن بستگی دارد.

بنابراین در مورد ترانس جریان مورد مثال با نسبت ۱/۲۰۰ مثلاً ممکن است تا حد جریان اولیه A2000 خطوط قوای اضافه شده بتوانند در هسته جای بگیرند و جریان ثانویه بتواند A10بشود ولی بیشتر از این مقدار مثلاً A3000 دیگر خطوط قوای اضافی در هسته جای نمی گیرند.می گوییم هسته اشباع شده و به همین علت اضافه جریان ۱۵ برابر به همان نسبت به طرف ثانویه منتقل نمی شود.

(به خاطر حفاظت وسایل اندازه گیری در برابر ضربه های ناشی از اضافه جریان معمولاً از ترانس جریان هایی استفاده می شود که هسته آنها خیلی زود اشباع بشود)

ولی برعکس برای اینکه سیستم های حفاظتی دقیق تر عمل کنند به ترانس جریانهایی احتیاج داریم که هر چه دیرتر اشباع بشوند. مثلاً ده ، پانزده یا بیست برابر جریان نامی.

همانطور که گفته شد در ترانس جریان ، جریان مدار ثانویه تابع جریان مدار اولیه می باشد که این رابطه برعکس ترانس های دیگر می باشد. چرا که در سایر انواع ترانس جریان اولیه تابع جریان ثانویه می باشد.

حال می توانیم طرز کار ترانس جریان را به این صورت تعریف کنیم که جریان مدار از اولیه آن عبور کرده و باعث ایجاد خطوط قوای مغناطیسی می شود. این خطوط قوا به نوبه خود در طرف ثانویه ایجاد جریان می کند . جریان موجود در سیم پیچ ثانویه خطوط قوای دیگری را در هست به وجود می آورد که جهت آن مخالف جهت خطوط قوای اولیه بوده و آن را خنثی می کند. چنانچه مدار ثانویه ترانس جریان در حالی که ترانس در معرض جریان اولیه است باز شود. خطوط قوای مربوط به ثانویه صفر شده و در هسته فقط خطوط قوای مربوط به اولیه باقی می ماند که این خطوط قوا هسته را گرم کرده و باعث سوختن ترانس جریان می شود. لذا همیشه اخطار می شود که ثانویه ترانس جریان که در مدار قرار گرفته باز نشود و یا به مداری با مقاومت بیشتر از حد مجاز متصل نشود.