اطلاعیه

تولید برق از طریق جزر و مد

کد محصول BR19

تعداد صفحات: ۱۹۳ صفحه فایل WORD

حاوی کلیه ی مقالات انگلیسی تحقیق و عکسها

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول :
انرژیهای قابل حصول از دریا
۱-۱- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها
۱-۲- انرژی جزر ومد دریا
۱-۳- انرژی امواجدریا
ویژگی های منبع
۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج
۱- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)
۲- طرح ماشین شناور موج- نیرو
۳- طرح ژنراتور نوع دلفین
۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی
۱-۳-۳- نتیجه گیری
۱-۴- انرژی حرارتیدریا
۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریاها
تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC
۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی
۱-۴-۳- نتیجه گیری
۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک
۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک
۱-۵-۲- نتیجه گیری
فصل دوم :
جـزر و مــد
۲-۱- منشاء و تاریخچه جزر و مد
۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد
۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد
۲-۳-۱ جزر و مد حداکثر
۱-۳-۴- جزر و مد حداقل
۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید
۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد
۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد
۲-۷- سایر پارامترهای موثر در جزر و مد
۲-۸- کاربردهای جزر و مد
۱- تولید برق
۲- استفاده از انرژی جزر و مد در نجات کشتی ها
۳- آبیاری زمین های ساحلی
۴- استفاده از جزر و مد برای ماهیگیری
۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد
فصل سوم :
شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی
۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی
۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا
۳-۳- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد
۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی
۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی
۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی
۳-۴-۳- ساختن دایک
۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی
۳-۴-۵- انواع توربین های به کارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی
۳-۴-۶- طراحی محور توربین
فصل چهارم :
نیروگاه جزر و مدی
۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد
۴-۲- سیستم یک حوضچه ای
۴-۲-۱- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی حوضچه به دریا
۴-۲-۲- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی دریا به حوضچه
۴-۲-۳- سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس
۴-۳- سیستم دو حوضچه ای
۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه
۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده
۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس در فرانسه
۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا
۴-۷- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق
۴-۸- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
۴-۸-۱- رسوبات
۴-۸-۲- اثرات بر طبیعت
۴-۹- نتیجه گیری
فصل پنجم :
سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌های نو
۱- ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امکان سنجی
۲- ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی
۳- ایجاد بسترهای قانونی
۴- فعال سازی بخش خصوصی
۵- فعال سازی تحقیقات
۶- انجام پروژه های نمایش عملکرد
۷- اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش
فصل ششم :
مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
۱- عدم شناخت کافی و آگاهی از تمام جوانب انرژیهای نو نظیر منبع، تکنولوژی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن
فعالیت‌های وزارت نیرو برای حل این مشکل
۲- بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه
منابع انرژیهای تجدیدپذیر در کنار هزینه سرمایه گذاری بالاتر از مزایایی برخوردارند که بطور اجمالی عبارتند از
فعالیت های وزارت نیرو
۳- فقدان قانون و مقررات ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
۴- یارانه های انرژی
۵- فقدان عزم عمومی قانونگذاری و مسئولان در این زمینه
۶- فعالیتهای موازی دستگاه ها و عدم توجه به وظایف قانونی دستگاه ها
فصل هفتم :
مقالات فارسی
مقاله نخست
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
چکیده
مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
قیمت انرژی
تشویق به توسعه تجاری
انتقال فن آوری
اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در کشور
نتیجه گیری
مقاله دوم
مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا
چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- انرژی جزر و مدی
۳- انرژی امواج
۴- خلاصه و نتیجه گیری
فصل هشتم :
ترجمه مقاله
(انرژی تجدیدپذیر)
انرژی تجدیدپذیر
نیروی جزر و مد
فیزیک جزر و مد
اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز
تولید برق از جزر و مد
توربین های استفاده شده در نیروگاههای جزر و مدی
پره های جزر و مدی
توربین های جزر و مدی
محدودیت نیروگاههای جزر و مدی
تغییرات جزر و مدی
تغییرات اکولوژی
نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا
نیروگاههای جزر و مدی چگونگی کار آنها
نیروگاههای جزر و مدی تاریخچه و محل
نیروگاه جزر و مدی طرح و مشکلات
اثرات اجتماعی
نتیجه
توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی
انرژی جزر و مد
جزر و مد انرژی وابسته به نیروی جاذبه
بهره بردرای از منابع
انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی
اثرات محیطی
نتایج
روشهای تولید برق
تولید در مد
تولید در جزر
تولید در جزر بعلاوه پمپ کردن در زمان مد
تولید برق به روش دوطرفه
تولید با دو آبگیر
پیـوسـت
پیوست – مقایسه انواع توربین های مورد استفاده در نیروگاههای جزر و مدی
پیوست- منحنی‌های عملکرد و آرایش‌های مختلف حوضچه‌ها در سیستم دو حوضچه‌ای ترکیبی نیروگاه جزر و مدی
پیوست- منحنی عملکرد نیروگاه جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
Renewable energy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.