اطلاعیه

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر

کد محصول  OL839

تعداد صفحات: ۵۸ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده پژوهش
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهای پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه
عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی و تکرار پایه
تحقیقات جهانی انجام شده
وضعیت مطالعات در ایران

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری و گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآوری داده ها
روش تحلیل آماری
کیفیت تحلیل

فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه
جداول فراوانی
نمودار فراوانی
تحلیل داده ها
خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوستها
پرسشنامه
پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول ۱-۴
توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود
جدول ۲-۴
توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان
جدول ۳-۴
توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان
جدول ۴-۴
توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان
جدول ۵-۴
توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده دانش آموزان
جدول ۶-۴
توزیع فراوانی میزان درآمد والدین
جدول ۷-۴
توزیع رابطه والدین با دانش آموزان
جدول ۸-۴
توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان
جدول ۹-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان
جدول ۱۰-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با هم
جدول ۱۱-۴
توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه
جدول ۱۲-۴
توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان
جدول ۱۳-۴
توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان
جدول ۱۴-۴
توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامه دانش آموزان
جدول ۱۵-۴
توزیع فراوانی مطالعه مجله، روزنامه و کتاب دانش آموزان
جدول ۱۶-۴
توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان
جدول ۱۷-۴
توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان
جدول ۱۸-۴
توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی
جدول ۱۹-۴
توزیع فراوانی شرکت در کلاس تقویتی و متفرقه
جدول ۲۰-۴
توزیع فراوانی استفاده از کتاب کمک درسی
جدول ۲۱-۴
توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان
جدول ۲۲-۴
مربوط به میزان تحصیلات والدین
جدول ۲۳-۴
مربوط به میزان درآمد والدین
جدول ۲۴-۴
مربوط به روابط والدین با فرزندان
جدول ۲۵-۴
مربوط به زندگی والدین با فرزندان
جدول ۲۶-۴
مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان
جدول ۲۷-۴
مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز
جدول ۲۸-۴
مربوط به بومی بودن دانش آموزان
جدول ۲۹-۴
مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه
جدول ۳۰-۴
مربوط به آموزشهای غیرکلاسی (معلم خصوصی – کلاس تقویتی)
جدول ۳۱-۴
مربوط به تعداد افراد خانواده
جدول ۳۲-۴
مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴
توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود
نمودار ۲-۴
توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان
نمودار ۳-۴
توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان
نمدار ۴-۴
توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان
نمودار ۵-۴
توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده
نمودار ۶-۴
توزیع فراوانی درآمد والدین
نمودار ۷-۴
توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان
نمودار ۸-۴
توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان
نمودار ۹-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان
نمودار ۱۰-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با هم
نمودار ۱۱-۴
توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه
نمودار ۱۲-۴
توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان
نمودار ۱۳-۴
توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان
نمودار ۱۴-۴
توزیع فراوانی شرکت در فوق برنامه  مدرسه
نمدار ۱۵-۴
توزیع فراوانی مطالعه روزنامه و مجله و کتابهای مختلف
نمودار ۱۶-۴
توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی
نمودار ۱۷-۴
توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان
نمودار ۱۸-۴
توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی
نمودار ۱۹-۴
توزیع فراوانی شرکت در کلاسهای تقویتی و متفرقه
نمودار ۲۰-۴
توزیع فراوانی استفاده از کتابهای کمک درسی و کمک خانواده
نمودار ۲۱-۴
توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.