مروری بر عوامل خودکشی(قتل نفس)

کد محصول  OL822

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
واژگان کلیدی:
مقدمه
بررسی نظری خودکشی
خودکشی
رفتار های قبل ازخودکشی
سلامت جسمی وروانی
شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی
بیماری های روانی
افسردگی
شیوه های خودکشی
انواع خودکشی
انواع اجتماعی خودکشی (طبقه بندی دورکیم )
خودکشی خودخواهانه:
خودکشی دگر گرایانه :
خودکشی آنومیک:
خودکشی تقدیرگرایانه :
انواع روانی خودکشی
اهداف خودکشی
علل خودکشی
خصوصیات مشترک انواع خودکشی
بررسی انگیزه های خودکشی
عوامل روانی
تجربه های اولیه ی کودکی :
انگیزه های روانی
عوامل فرهنگی
علل اجتماعی – انسانی
علل اجتماعی- طبیعی
عوامل اقتصادی
تبیین خودکشی : نظریه جامعه شناختی خودکشی
راه های پیشگیری از خودکشی
بررسی تجربی خودکشی : مورد ایران
علل خودکشی در ایران
رابطه خودکشی با سن- جنس
زنان و خودکشی
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
قتل در آیات و روایات و احادیث :
تعریف قتل عمدی
اندیشه یا افکار خودکشی
ژست خودکشی
تهدید به خودکشی
اقدام به خودکشی
خودکشی کامل
میثاق خودکشی
خودکشی‌های تقلیدی
خودکشی گروهی
نتیجه گیری

کتابنامه
منابع اینترنتی:
منبع انگلیسی: