بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف

کد محصول  OL566

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر

چکیده :

مقدمه (IN RODUCATION)

طرح مسأله :

واژگان کلیدی :

فصل اول : کلیات

– اهمیت تحقیق

– هدف تحقیق

– روش تحقیق

– سابقه تحقیق

– محدوده تحقیق

فصل دوم

ادبیات تحقیق :

تعریف سرقت :

انواع سرقت :

اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت)

طبقه بندی سارقین :

۱- طبقه بندی سنی و جنسی سارقین :

۲- دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار :

وظیفه ما در قبال مالباختگان چیست ؟

وظیفه ما در قبال سارق چیست ؟

برای کشف سرقت چه باید کرد :

نگاهی به وضعیت کلی استان و ارتباط آن با سرقت :

علل وقوع سرقت منازل :

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از سرقت :

مبارزه و مقابله با سرقت :

مبارزه و مقابله با سرقت :

۱- تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

اثر مهاجرت درجرایم (سرقت)

تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در جرایم

فقر و بیکاری :

علل اجتماعی – اقتصادی سرقت

علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت

عوامل ازدیاد جرم

جرم شناسی سرقت

مطالعه موردی

توصیه‌های ایمنی به مردم (شهروندان) در امر پیشگیری از سرقت

رابطه سرقت با سایر جرائم

رابطه سرقت با اعتیاد:

رابطه سرقت و طلاق:

رابطه سرقت و جعل

رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل:

فصل سوم

ـ تجزیه و تحلیل

پیشنهادات:

پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت:

بحث، نتیجه گیری

مصاحبه

منابع و مآخذ