اطلاعیه

بررسی ارتباط رنگها با شخصیت افراد (دانش آموزان مقطع راهنمائی)

کد محصول: OL486

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۲
فصل اول : مقدمه و بیان مسأله
مقدمه ۴
بیان مسأله ۵
اهمیت تحقیق ۵
عنوان تحقیق  ۶
فرضیه های تحقیق ۶
تعارف عملیاتی۷

فصل دوم
مقدمه ۱۱
تئوری اکسپر سیون رنگ ۱۱
دسته بندی رنگها ۱۲
رابطه رنگ با شخصیت۱۴
رنگ در اسلام ۱۵
شخصیت وابعاد آن           ۱۶
تعریف شخصیت            ۱۷
کنش روانی یا تأثّر آفرینی رنگها          ۱۷
ـ آزمون شخصیتی آیزنگ۲۰
ـ پژوهشهای مشابه ۲۲
نقش و تاثیر رنگ در محیط اطراف چگونه است                        ۲۷
جایگاه رنگ در جامعه کنونی ۲۷

فصل سوم
ـ مقدمه ۳۱
ـ مراحل اجرای پژوهش۳۱
ـ روش اجرای پژوهش ۳۱
ـ معرفی جامعه آماری ۳۲
ـ حجم نمونه و روش نمونه گیری۳۲
ـ ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۳۲
ـ آزمون پنج مقیاسی الیس پوپ ۳۳

فصل چهارم
ـ مقدمه۳۸
ـ تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۳۸

فصل پنجم
ـ مقدمه۴۲
ـ بیان مجدد مسأله و نتیجه گیری ۴۳
ـ نتیجه گیری کلی ۴۴
ـ منابع و مأخذ ۴۷
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ ۴۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.